Glossarium

Kwijtschelding van schuld

Een kwijtschelding van schuld betekent dat een schuldeiser vrijwillig afstand doet van de eis tot betaling van een schuldvordering door de schuldenaar.

Door een kwijtschelding van schuld voor te stellen, ontheft de schuldeiser de schuldenaar dus van zijn verplichting om te betalen. De schuld kan gedeeltelijk of volledig worden kwijtgescholden.

Een kwijtschelding van schuld mag niet worden verward met een afstand van schuld. Voor een kwijtschelding van schuld is de goedkeuring van beide partijen nodig. De afstand van schuld daarentegen hangt louter af van de wil van de schuldeiser.

Updated 04/06/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.