Glossarium

Loonoverdracht

Een loonoverdracht vloeit voort uit een overeenkomst tussen een werknemer (de schuldenaar-cedent) en een derde (de schuldeiser-cessionaris) die overeenkomen dat die laatste eigenaar wordt van het overdraagbare deel van het loon dat de werkgever (gecedeerde schuldenaar) aan zijn werknemer verschuldigd is.

Zo’n overeenkomst is een praktisch voorbeeld van de methode van schuldoverdracht.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.