Glossarium

Mandataris

Een persoon die gemachtigd is om op te treden namens een ander persoon, een bedrijf, een overheid, enz. De natuurlijke of rechtspersoon – in naam van wie een agent handelt – staat doorgaans bekend als de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt gebonden door de acties van de agent als gevolg van het gezag van de mandataris.

Updated 01/03/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.