News

Mythes over incasso

TCM debt collection myths

Er worden veel mythes in leven gehouden over onze sector, incasso. Agressieve medewerkers met weinig inlevingsvermogen zouden aan de andere kant van de telefoon hangen of bij de mensen ter plaatse komen. Credit controllers zullen vaak aanzien worden als cowboys, met lak aan regels. Een sector geleid door types in de aard van Ebenezer Scrooge, als we het dan toch over vertelsels hebben. Om nog even verder te blijven hangen in de kerstsfeer van de afgelopen weken, zullen we A Christmas Carol dan maar eens opnieuw openslaan, op de bladzijde waar Scrooge bezoek krijgt  van een kerstgeest met onder diens mantel twee kindjes, genaamd Onwetendheid (Ignorance) en Behoeftigheid (Want). Charles Dickens stelde armoede met opzet voor in kinderformaat, om zijn Victoriaanse tijdsgenoten gemakkelijker te laten inleven in de problematiek van mensen met financiële problemen. Die methode was blijkbaar nodig.

 

Credit controllers van erkende incassobureaus worden doorgaans extensief getraind in hun opvolging naar debiteuren toe. Het zal hen daardoor doorgaans zeker niet aan empathie ontbreken om zich in de plaats van die debiteur te stellen. In welke (nood)situatie ook. Met heel wat geduld, en uiteindelijk ook voldoening wanneer een dossier voor beide partijen tot een goed einde wordt gebracht. De mens in het (dit keer levensechte) verhaal staat steeds centraal, een menswaardige respectvolle aanpak is dus een evidentie.  Ignorance is bliss is een uitdrukking die voor credit controllers niet opgaat. De ogen zijn wel degelijk geopend door de confrontatie met de situaties van echte mensen. Dat is ook nodig om een goede oplossing te bekomen, op maat van zowel crediteur als debiteur. Het heeft geen zin te hameren op een overeenkomst die niet kàn nagevolgd worden. Daarmee verliezen beide partijen kostbare tijd.

 

Maar aan de kant van de criticus is onwetendheid vaak wel nog troef. Volgende populistische commentaren op dit artikel mochten uiteraard op veel bijval rekenen: “ze kunnen je echt niks doen, dit is gewoon mensen bang maken om te betalen, enkel een gerechtsdeurwaarder kan iets vorderen. Nooit iemand van een incassobureau binnen laten en zeker nooit iets ondertekenen.” Of “Incassobureaus hebben geen enkel juridisch recht, kunnen niks eisen”. Een incassobureau heeft als bedoeling een minnelijke oplossing te bekomen, en heeft in die minnelijke fase geen juridische slagkracht. Net zoals een gerechtsdeurwaarder dat niet heeft wanneer deze een minnelijke opdracht aanvaardt. Doel is dus om zowel voor crediteur als debiteur de kosten te beperken en het dossier niet voor de rechtbank te laten komen. In die optiek kan een incassobureau dus aanzien worden als de laatste kans om verdere schulden/kosten te vermijden. En kan men dus maar beter meewerken aan een uitweg die respectvol en haalbaar is voor beide partijen.

 

Het is onnodig te ontkrachten dat het doel van werken geld verdienen is, dat geldt voor elke sector en dat is dus niet anders voor de incassosector. Maar is het niet overhaast te denken dat een hele sector er malafide praktijken op nahoudt omdat 1 speler zijn boekje te buiten zou gaan? Het artikel meldt dat erkende incassobureaus dienen ingeschreven te zijn bij de FOD Economie. Daarnaast is er ook nog de ABR-BVI, de officiële koepel van incassobureaus in België die erover waakt dat haar leden de deontologische en juridische regels nauwgezet navolgen. We raden dus iedereen die twijfelt over de incasso acties waar hij /zij mee geconfronteerd wordt, als eerste controle aan om te checken of het desbetreffende bureau lid is van de controlerende koepel. Niet reageren op een aanmaning is namelijk doorgaans geen goed idee.

 

TCM Belgium is aangesloten bij de controlerende beroepsvergadering ABR-BVI, voor mogelijke vragen kan u ons steeds contacteren op het nummer 016 72 54 00 of per mail naar info@tcm.be .

Mythes over incasso

TCM debt collection myths

Er worden veel mythes in leven gehouden over onze sector, incasso. Agressieve medewerkers met weinig inlevingsvermogen zouden aan de andere kant van de telefoon hangen of bij de mensen ter plaatse komen. Credit controllers zullen vaak aanzien worden als cowboys, met lak aan regels. Een sector geleid door types in de aard van Ebenezer Scrooge, als we het dan toch over vertelsels hebben. Om nog even verder te blijven hangen in de kerstsfeer van de afgelopen weken, zullen we A Christmas Carol dan maar eens opnieuw openslaan, op de bladzijde waar Scrooge bezoek krijgt  van een kerstgeest met onder diens mantel twee kindjes, genaamd Onwetendheid (Ignorance) en Behoeftigheid (Want). Charles Dickens stelde armoede met opzet voor in kinderformaat, om zijn Victoriaanse tijdsgenoten gemakkelijker te laten inleven in de problematiek van mensen met financiële problemen. Die methode was blijkbaar nodig.

 

Credit controllers van erkende incassobureaus worden doorgaans extensief getraind in hun opvolging naar debiteuren toe. Het zal hen daardoor doorgaans zeker niet aan empathie ontbreken om zich in de plaats van die debiteur te stellen. In welke (nood)situatie ook. Met heel wat geduld, en uiteindelijk ook voldoening wanneer een dossier voor beide partijen tot een goed einde wordt gebracht. De mens in het (dit keer levensechte) verhaal staat steeds centraal, een menswaardige respectvolle aanpak is dus een evidentie.  Ignorance is bliss is een uitdrukking die voor credit controllers niet opgaat. De ogen zijn wel degelijk geopend door de confrontatie met de situaties van echte mensen. Dat is ook nodig om een goede oplossing te bekomen, op maat van zowel crediteur als debiteur. Het heeft geen zin te hameren op een overeenkomst die niet kàn nagevolgd worden. Daarmee verliezen beide partijen kostbare tijd.

 

Maar aan de kant van de criticus is onwetendheid vaak wel nog troef. Volgende populistische commentaren op dit artikel mochten uiteraard op veel bijval rekenen: “ze kunnen je echt niks doen, dit is gewoon mensen bang maken om te betalen, enkel een gerechtsdeurwaarder kan iets vorderen. Nooit iemand van een incassobureau binnen laten en zeker nooit iets ondertekenen.” Of “Incassobureaus hebben geen enkel juridisch recht, kunnen niks eisen”. Een incassobureau heeft als bedoeling een minnelijke oplossing te bekomen, en heeft in die minnelijke fase geen juridische slagkracht. Net zoals een gerechtsdeurwaarder dat niet heeft wanneer deze een minnelijke opdracht aanvaardt. Doel is dus om zowel voor crediteur als debiteur de kosten te beperken en het dossier niet voor de rechtbank te laten komen. In die optiek kan een incassobureau dus aanzien worden als de laatste kans om verdere schulden/kosten te vermijden. En kan men dus maar beter meewerken aan een uitweg die respectvol en haalbaar is voor beide partijen.

 

Het is onnodig te ontkrachten dat het doel van werken geld verdienen is, dat geldt voor elke sector en dat is dus niet anders voor de incassosector. Maar is het niet overhaast te denken dat een hele sector er malafide praktijken op nahoudt omdat 1 speler zijn boekje te buiten zou gaan? Het artikel meldt dat erkende incassobureaus dienen ingeschreven te zijn bij de FOD Economie. Daarnaast is er ook nog de ABR-BVI, de officiële koepel van incassobureaus in België die erover waakt dat haar leden de deontologische en juridische regels nauwgezet navolgen. We raden dus iedereen die twijfelt over de incasso acties waar hij /zij mee geconfronteerd wordt, als eerste controle aan om te checken of het desbetreffende bureau lid is van de controlerende koepel. Niet reageren op een aanmaning is namelijk doorgaans geen goed idee.

 

TCM Belgium is aangesloten bij de controlerende beroepsvergadering ABR-BVI, voor mogelijke vragen kan u ons steeds contacteren op het nummer 016 72 54 00 of per mail naar info@tcm.be .

News