Glossarium

No cure no fee – No cure no charge

No cure no fee, no cure no pay, no win no fee, geen oplossing geen kost. Een dienstverlener wordt pas betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.

Toegepast op incasso betekent dit dat het incassobureau resultaat plichtig is ten aanzien van de klant, wat een gelijkgesteld belang creëert tussen deze twee partijen.

TCM hanteert het no cure no pay principe, wat inhoudt dat u geen abonnement betaalt, noch geconfronteerd wordt met enige minimumvereiste of exclusiviteit.

Zie ook: Incassokosten: “No cure, no pay”.

 

Updated 19/09/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.