Onbetaalde facturen in Australië

IGraham Lacey (TCM Australië)

 

 

Het is 10u in de ochtend, in Tienen althans. Graham Lacey – de manager van TCM Australië – belt binnen vanuit een cafétje in het broeiende Vientiane Laos, zijn huidige woonplaats.

Sinds 2016 is Graham onze TCM Group partner in Zuidoost-Azië en Australië. De beste kans om uw onbetaalde facturen in deze regio’s te innen, is door te vertrouwen op het uitgebreide team van Graham.

 

 

TCM Australië

 

 

We ontmoetten Graham voor de eerste keer in levende lijve tijdens de AGM van de TCM Group in Chili, als één van de nieuwste partners binnen de TCM Group voor het innen van onbetaalde facturen in Australië

TCM Australia is sinds 2006 actief in Australië voor het innen van onbetaalde facturen. Na aansluiting bij de TCM Group, werd het duidelijk dat er ook een hoge nood was aan kwalitatieve incassobureaus in Zuidoost-Azië, waar de groep vol vertrouwen de internationale dossiers aan kon toevertrouwen. De TCM Group hanteert namelijk hoge eisen voor partners die zich willen aansluiten.

Graham besloot de uitdaging en opportuniteit op zich te nemen, en bouwde ondertussen een sterk netwerk uit in Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, en Vietnam. Lokale teams innen facturen voor internationale klanten in alle sectoren, en voldoen aan alle eisen van de TCM Group. Grahams ambitie is om in elk land in de regio lokaal actief te zijn, indien politiek en economisch mogelijk. Het volgende land op de planning is Thailand, waar hij hoopt snel een lokaal kantoor te kunnen registreren.

 

 

Hoe worden schulden in Australië cultureel gepercipieerd?

 

Korte lontjes

 

Graham: “Als Australiër, ik ben zelf afkomstig van Perth, is het mij toegelaten te zeggen dat we een kort lontje hebben. Toch zeker in vergelijking met Aziaten. Het is geen taboe om schulden te hebben, maar mensen kunnen wel eens agressief uit de hoek komen wanneer ze worden geconfronteerd met schulden.”

 

Bezoeken

 

Zijn huisbezoeken dan uitgesloten? Graham: “Nee, bezoeken zijn wettelijk toegelaten, en we bieden die service ook aan onze klanten aan. Australië is echter één van de grootste landen ter wereld, dus de prijs zal afhankelijk zijn van de locatie van de debiteur. Wanneer een debiteur ons meldt van zijn/haar eigendom te verdwijnen, is het wel bij wet verplicht die wens te respecteren. Dat geldt evenzeer voor ongewenst telefonisch contact, als een debiteur aangeeft niet meer te willen worden opgebeld, moeten we dat respecteren.”

 

 

Op welke manier is het legale systeem georganiseerd in Australië voor het innen van onbetaalde facturen?

 

 

Algemene verplichtingen

 

Graham: De incassosector in Australië is sinds 1960 strikt gereguleerd. Een incassobureau moet ten eerste geregistreerd en gelicentieerd zijn om incassoactiviteiten uit te oefenen, maar het is niet moeilijk dat te bekomen, het komt erop neer dat een borg van AUD $10.000 moet betaald worden en alle directeuren moeten een blanco strafblad hebben.

De wetgever beschermt de debiteur, het is aan de crediteur te bewijzen dat er een schuld is, zonder bewijs wordt het aanmanen van een debiteur als belaging aanschouwd. We mogen ook niets melden wat niet correct is. Er mag bvb. niet gedreigd worden met juridische acties als een crediteur geen intentie heeft effectief over te zullen gaan tot juridische actie.”

 

Kosten en interesten

 

Wat geldt als bewijs voor de schuld? Zijn er specifieke documenten nodig? Graham: “Op zich verschilt dat bewijs niet zoveel van België/Europa wanneer het gaat over het innen van de factuurbedragen. Facturen, orderbonnen, bestelbonnen, mailcommunicatie,… . Het verschil ligt echter in de inning van de laattijdigheidsinteresten- en kosten. Het doorsturen van algemene voorwaarden als onderbouwing van deze extra is niet voldoende. De crediteur moet echt kunnen bewijzen dat de debiteur akkoord gegaan is met het betalen van kosten en interesten bij laattijdige betaling, vooraleer de dienst of het product werd geleverd. Om die reden is een getekend contract een must.

In België, en volgens recent aangepaste Belgische wetgeving, is het voldoende om de algemene voorwaarden online kenbaar te maken en hiernaar te verwijzen op de facturen. Graham: “In Australië dus niet, ook omdat facturen doorgaans pas volgen nadat het goed of de dienst is aangevraagd/uitgevoerd.”

Als er niet kan bewezen worden dat de algemene voorwaarden zijn aanvaard, kan men dan terugvallen op wettelijke kosten en interesten? Graham: In Australië kunnen er enkel wettelijke interesten (ik denk een 6%) toegevoegd worden na het behalen van een uitvoerbare titel.”

 

Types juridische procedures

 

Is het duur om juridische procedure te starten in Australië? Graham: “Dat hangt af van de omvang van de schuld. Het juridische systeem in Australië is per staat geregeld. Ik baseer me op het voorbeeld van West-Australië, dat lichtjes kan verschillen qua verdeling van bedragen of benamingen van de andere staten, maar in essentie ongeveer allemaal gelijkaardig zal zijn. Voor de types schulden die wij dienen te innen, zijn er vier soorten rechtbanken waar we mee te maken kunnen krijgen.

Er is het small claims court voor schulden tot AUD $10,000. Advocaten worden geweerd in deze procedure, en de procedure kan zelfs telefonisch verlopen. Dit verklaart ook waarom deze procedure helemaal niet duur is (enkele honderden AUD $ voor de start).

Het Magistrates Court behandelt zaken tot AUD $75,000. Voor deze procedure moet u (of een vertegenwoordiger) fysiek aanwezig zijn, en doorgaans wordt ook een advocaat ingeschakeld. Door het inschakelen van de diensten van een advocaat zal deze procedure al prijziger zijn. Reken al vlug op een 2000 AUD $ voor de start.

Het District Court behandelt dossiers tussen AUD $75,001 en AUD $750,000. Vanaf dit niveau is een advocaat verplicht alsook de fysieke aanwezigheid van de actoren, net als voor dossiers die behandeld worden door het Supreme Court (AUD $750,001 en hoger). Voor het starten van een procedure voor het District Court betaal je al vlug 3000 tot 5000 AUD $, nog een stuk hoger ligt de start van een procedure door het Supreme Court.

De kosten van een deurwaarder starten rond 150 AUD $, maar kunnen al vlug oplopen naar 5000 AUD $. Afhankelijk van het type actie, alsook het aantal kilometers dat dient overbrugd te worden (kilometers worden aangerekend), zal de prijs variëren.

Gerechtskosten en honorarium van de adovcaat kunnen deels gerecupereerd worden in geval van een positief vonnis, en worden aan de schuld toegevoegd.

 

Verjaringstermijn

 

Wanneer verjaart een schuld conform Australische wetgeving? Graham: “Zowel voor B2C als B2B materie geldt een verjaringstermijn van 6 jaar. Wanneer de schuld wordt erkend, volgt nog eens 6 jaar. Er zijn wel uitzonderingen op deze verjaringstermijnen, zoals parkeerboetes (2 jaar), maar doorgaans is het 6 jaar voor de schulden die wij behandelen.”

 

Bedankt voor dit gesprek Graham!

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over het innen van onbetaalde facturen in Australië? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be, of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/06/2024

 

Onbetaalde facturen in Australië

Ingrid Viana (TCM Spanje) – AGM Paris 2023

 

 

Zoals u intussen wel weet, maakt TCM Belgium al bijna 30 jaar deel uit van de TCM Group, een internationaal netwerk dat lokale oplossingen aanbiedt in meer dan 100 landen.

Naar aanleiding van de AGM van de TCM Group komende week in L.A., lichten we graag enkele partners uit die werden geïnterviewd tijdens de AGM van vorig jaar in Parijs.

Vorige keer kon u TCM USA (Amir Erez) aan het woord horen, vandaag is het de beurt aan TCM Spanje (Ingrid Viana).

 

Wat zijn de culturele uitdagingen bij het innen van onbetaalde facturen in Spanje?

 

Spanje kent wat gelijkaardige culturele uitdagingen als België. Er zijn diverse regionale verschillen, talen, en gewoontes. Hoe ga je als incassopartner hier goed mee om?

 

 

Ingrid Viana:

“Mijn man Alfonso en ik zijn oorspronkelijk van Brazilië, mijn vader runt één van de grootste incassokantoren in Brazilië (TCM Brazilië). Ik kreeg het incassogebeuren dus met de paplepel mee! Via mijn studies zijn we dan in Spanje terechtgekomen en blijven plakken.

De latinacultuur vormt de lijm tussen beide plekken. Cultureel merk ik niet heel uitgesproken obstakels tijdens het innen van onbetaalde facturen in Spanje, maar er zijn welke enkele specificaties waar we rekening mee moeten houden.

Zo is het wettelijk wel toegestaan om bezoeken uit te voeren, en zullen we dat voor specifieke cases ook doen, maar dit wordt cultureel eigenlijk niet goed aanvaard. Nog iets specifiek voor Spanje: heel veel mensen delen dezelfde voornaam én achternaam. Om die reden is het ontzettend belangrijk zoveel mogelijk contactinfo van de debiteur in kwestie te ontvangen, om de zoektocht naar de debiteur te vergemakkelijken.”

 

Ziet het wettelijke kader er heel anders uit dan in België?

 

De documentatie die nodig is voor een juridische procedure op te starten in België, is gelijkaardig aan de benodigdheden voor een juridische procedure in Spanje. De Burofax is wel een uitzondering.

 

 

Ingrid Viana:

“De Burofax is een betalingsbevelprocedure. Hoewel het nog niet het begin is van een gerechtelijke procedure, dient deze brief als een drukmiddel, omdat het de schuldenaar laat zien dat het de bedoeling is om een gerechtelijke procedure te starten. Daarnaast is het een juridisch document dat nodig is voor het starten van een juridische procedure.”

En als we dachten dat de Belgische GDPR wetgeving strikt was, doet Spanje er blijkbaar een schepje bovenop.

Ingrid Viana:

“De implementatie van de GDPR in de Spaanse wetgeving is één van de strengste ter wereld, en dat brengt wel wat praktische uitdagingen met zich mee.”

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over het innen van onbetaalde facturen in Spanje? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be, of 0498 29 29 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/04/2024

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.