Wettelijke informatie

Wettelijke informatie conform boek III en boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

1° Handelsnaam en Rechtsvorm
TCM BELGIUM oefent de activiteit van invorderingsmaatschappij uit onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de handelsbenaming TCM BELGIUM.
2° Geografisch adres en maatschappelijke zetel
Ambachtenlaan 13 c, B-3001 Heverlee
3° Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek
Zie pagina contact

 

4° Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen
RPR: Leuven
KBO: BE 0451 082 959

 

5° Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
BE 0451 082 959

 

6° Toezichthoudende overheid

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie – Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel – https://economie.fgov.be is de toezichthoudende overheid voor TCM Belgium.

 

8° De beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij TCM Belgium is ingeschreven
TCM Belgium is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen In het Frans : Association Belge des sociétés de Recouvrement de créances, in het kort : ABR-BVI vzw (Chaussee de Marche 511, 5101 Erpent ; KBO 451.264.388).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abrbvi.be.

TCM Belgium is aangesloten bij de TCM Group International, Ltd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tcmgroup.com.

9° Van toepassing zijnde beroepsregels en gedragscodes en de wijze van toegang ertoe
TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (www.abrbvi.be – regelgeving).

TCM Belgium is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29/01/2003)

TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de TCM Group International, Ltd. (www.tcmgroup.com).

 

10° Algemene voorwaarden
Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat.

De algemene voorwaarden welke TCM Belgium hanteert zijn opgenomen in elk contract tussen TCM Belgium en de klant.

11° Op de contracten toepasselijk recht en bevoegde rechter
Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat. De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement van Leuven zijn bevoegd.
12° Gegevens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dekking
Axa Belgium NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, KBO 404.483.367.

De onderschreven polis geeft dekking in volgende landen:Europese Unie en Zwitserland.

13° Gegevensverwerking – GDPR en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens