Glossarium

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris is een magistraat die lid is van de Handelsrechtbank. Hij komt vaak uit de privésector en moet ervoor zorgen dat de activiteiten, het beheer en de liquidatie die in het kader van een faling door de curator gebeuren, sneller en correct verlopen.

Updated 16/08/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.