Glossarium

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is de uiting van de wil van een partij om een rechtsgevolg tot stand te brengen. Een rechtshandeling is niet hetzelfde als een rechtsfeit, waarvan de gevolgen voortvloeien uit de wet en niet uit de wil van een partij (verkeersongeval, overlijden, misdrijf).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenzijdige rechtshandeling en een tweezijdige/meerzijdige rechtshandeling.

Updated 26/02/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.