Glossarium

Schuld

Een schuld is de verplichting die iemand (de schuldenaar) moet nakomen tegenover iemand anders (de schuldeiser). Schuld en schuldvordering verwijzen eigenlijk naar dezelfde verplichting, maar ze worden bekeken vanuit het standpunt van respectievelijk de schuldenaar en de schuldeiser.

Incassobureaus behandelen zekere, vaststaande en opeisbare schulden:

  • Zeker: de grond van de verplichting is bestaand of lijkt te bestaan.
  • Vaststaand: een schuldvordering is vaststaand als het bedrag ervan bepaald is (geldsom) of te bepalen is (te waarderen in geld).
  • Opeisbaar: de schuld is definitief verschuldigd (op de vervaldatum) en hangt niet langer af van de nakoming van een bepaalde voorwaarde (zoals een tegenprestatie van de schuldeiser).

 

Updated 27/11/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.