Glossarium

Schuldbekentenis tussen particulieren

Een schuldbekentenis tussen particulieren is een document waarin een persoon (de schuldenaar) uitdrukkelijk erkent dat hij een geldbedrag verschuldigd is aan een andere persoon (de schuldeiser). Dit document moet volledig met de hand worden geschreven door de schuldenaar en bewaard worden door de schuldeiser. Anders moet de schuldenaar noodzakelijkerwijs met de hand “goed” of “goedgekeurd” schrijven bij ondertekening van de akte.

Volgens artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek moet het document bepaalde vermeldingen bevatten om rechtsgeldig te zijn.

De schuldbekentenis moet dus:

  • Worden geschreven, gedateerd en ondertekend door de schuldenaar;
  • De achternaam, voornaam en geboortedatum van de schuldenaar en schuldeiser bevatten;
  • Het geleende bedrag voluit en in cijfers vermelden.

Andere vermeldingen, zoals de toegepaste rentevoet of de datum waarop de betaling kan worden opgeëist, kunnen er vrij door beide partijen aan worden toegevoegd.

In geval van betwisting kan de schuldeiser met behulp van de schuldbekentenis tussen particulieren de terugbetaling eisen bij de bevoegde rechtbanken.

 

Updated 08/05/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.