News

SCHULDEN OP SCHOOL

Brief vandaag verstuurd aan de scholen die op onze diensten beroep doen.

Beste directies,

Gezien onze nauwe samenwerking met een 1000-tal scholen willen wij u graag te woord staan met betrekking tot tal van persberichten die vandaag verschenen.

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180125_03321567 – en later http://www.standaard.be/cnt/dmf20180126_03322414)

Concreet pleiten Vlaams Parlementslid Caroline Gennez en de heer Johan Van Biesen van SOS Schulden op school voor de volgende punten:

  • Het afschaffen van de samenwerking met incassokantoren
  • Een duidelijke wettelijke omkadering omtrent hetgeen een consument mag aangerekend worden bij het ontstaan van een vervallen factuur
  • Een transparantere schets van de kosten van een schooljaar
  • Een maximumfactuur in de eerste graad secundair onderwijs

Graag willen wij u verzekeren dat ieder incassokantoor onderworpen is aan strenge wetgeving waarbij het toezichthoudend bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie een oog in het zeil houdt. Iedere klacht wordt meteen door de FOD Economie onderzocht.

SOS Schulden op School wenst vandaag te pleiten voor een strikte omkadering omtrent hetgeen een incassokantoor kan aanrekenen? Misschien lijkt het ons interessant om de reeds bestaande wetgeving opnieuw in het daglicht te plaatsen. Meer bepaald de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument van 20 december 2002, waarbij het artikel 5 van deze wet duidelijk stelt dat “Het verboden is aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen”.

Indien in de media vervolgens wordt gemeld dat een factuur van 100 EUR tot wel 1030 EUR zou oplopen stellen wij ons evenzeer de vraag welk incassokantoor dergelijke wanpraktijken zou hanteren? Doorheen de jaren hebben nauwe samenwerkingen met VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen), een constructief onderhoud einde 2017 met de kabinetschef van de minister van onderwijs, Mevr. Crevits, en tal van andere partijen, aangetoond dat er nooit enige klacht van een ouder werd ontvangen? Vervolgens is het belangrijk te weten dat 99% van onze scholen nooit enige extra kost aanrekenen en dat een dergelijk persbericht aldus absoluut geen correcte schets van de realiteit is.

TCM bevestigt u ook graag dat er nog nooit enige eigen kost werd toegevoegd.

Tot slot willen wij onze scholen verdedigen in het feit dat scholen zogenaamd te weinig initiatief tonen om armoede binnen het onderwijs te weren? TCM organiseert reeds 7 jaren opleidingen in samenwerking met het CNO (centrum nascholing onderwijs) omtrent het “preventief weren van onbetaalde schoolrekeningen”. Ieder jaar ontmoeten wij tal van enthousiaste medewerkers van het onderwijs die bereid zijn om steeds meer begrip te tonen rond betalingsproblemen.

Mevrouw Gennez meldt dat ouders dienen ingelicht te worden van de reële kosten van een schooljaar?  Hier kunnen wij bevestigen dat tal van scholen jaarlijks werken aan een transparant beleid omtrent de te verwachten kosten. Doorheen de jaren werden tal van schoolreglementen herschreven dankzij tal van initiatieven van de koepels binnen het onderwijs.

Graag delen wij u mede dat dit bericht eveneens naar de media, SOS Schulden op School en Mevr Gennez zal gericht worden. TCM is immers steeds bereid tot een constructief debat.

Met vriendelijke groeten,

Etienne van der Vaeren (mail)

SCHULDEN OP SCHOOL

Brief vandaag verstuurd aan de scholen die op onze diensten beroep doen.

Beste directies,

Gezien onze nauwe samenwerking met een 1000-tal scholen willen wij u graag te woord staan met betrekking tot tal van persberichten die vandaag verschenen.

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180125_03321567 – en later http://www.standaard.be/cnt/dmf20180126_03322414)

Concreet pleiten Vlaams Parlementslid Caroline Gennez en de heer Johan Van Biesen van SOS Schulden op school voor de volgende punten:

  • Het afschaffen van de samenwerking met incassokantoren
  • Een duidelijke wettelijke omkadering omtrent hetgeen een consument mag aangerekend worden bij het ontstaan van een vervallen factuur
  • Een transparantere schets van de kosten van een schooljaar
  • Een maximumfactuur in de eerste graad secundair onderwijs

Graag willen wij u verzekeren dat ieder incassokantoor onderworpen is aan strenge wetgeving waarbij het toezichthoudend bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie een oog in het zeil houdt. Iedere klacht wordt meteen door de FOD Economie onderzocht.

SOS Schulden op School wenst vandaag te pleiten voor een strikte omkadering omtrent hetgeen een incassokantoor kan aanrekenen? Misschien lijkt het ons interessant om de reeds bestaande wetgeving opnieuw in het daglicht te plaatsen. Meer bepaald de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument van 20 december 2002, waarbij het artikel 5 van deze wet duidelijk stelt dat “Het verboden is aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen”.

Indien in de media vervolgens wordt gemeld dat een factuur van 100 EUR tot wel 1030 EUR zou oplopen stellen wij ons evenzeer de vraag welk incassokantoor dergelijke wanpraktijken zou hanteren? Doorheen de jaren hebben nauwe samenwerkingen met VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen), een constructief onderhoud einde 2017 met de kabinetschef van de minister van onderwijs, Mevr. Crevits, en tal van andere partijen, aangetoond dat er nooit enige klacht van een ouder werd ontvangen? Vervolgens is het belangrijk te weten dat 99% van onze scholen nooit enige extra kost aanrekenen en dat een dergelijk persbericht aldus absoluut geen correcte schets van de realiteit is.

TCM bevestigt u ook graag dat er nog nooit enige eigen kost werd toegevoegd.

Tot slot willen wij onze scholen verdedigen in het feit dat scholen zogenaamd te weinig initiatief tonen om armoede binnen het onderwijs te weren? TCM organiseert reeds 7 jaren opleidingen in samenwerking met het CNO (centrum nascholing onderwijs) omtrent het “preventief weren van onbetaalde schoolrekeningen”. Ieder jaar ontmoeten wij tal van enthousiaste medewerkers van het onderwijs die bereid zijn om steeds meer begrip te tonen rond betalingsproblemen.

Mevrouw Gennez meldt dat ouders dienen ingelicht te worden van de reële kosten van een schooljaar?  Hier kunnen wij bevestigen dat tal van scholen jaarlijks werken aan een transparant beleid omtrent de te verwachten kosten. Doorheen de jaren werden tal van schoolreglementen herschreven dankzij tal van initiatieven van de koepels binnen het onderwijs.

Graag delen wij u mede dat dit bericht eveneens naar de media, SOS Schulden op School en Mevr Gennez zal gericht worden. TCM is immers steeds bereid tot een constructief debat.

Met vriendelijke groeten,

Etienne van der Vaeren (mail)

News