Glossarium

Schuldoverdracht

Schuldoverdracht is een methode waarbij een schuldeiser (de cedent) aan een derde (de cessionaris) een schuldvordering overdraagt die hij heeft jegens een schuldenaar (de gecedeerde).

In onze privérelaties met banken vinden we talloze voorbeelden terug waarbij deze methode wordt gebruikt, zoals:

  • Een hypothecaire lening;
  • De toekenning van een kredietkaart;
  • Een consumentenkrediet;
  • De ondertekening van een huurcontract.

In de meeste gevallen zal de bankier (de cessionaris) aan zijn klant (de cedent) vragen om zijn schuldvorderingen over te dragen die hij heeft op een derde (de gecedeerde).

Loonoverdracht is het bekendste voorbeeld van die werkwijze. Op die manier geeft de bankier zichzelf een garantie indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. Hij zal de methode van de overdracht gebruiken om zichzelf rechtstreeks te laten terugbetalen door de werkgever van zijn schuldenaar.

Schuldoverdracht is een handige methode voor het innen van schuldvorderingen.

  • Schuldvorderingen worden doorgaans geïnd op basis van een mandaat waarbij de schuldeiser aan het incassobureau de opdracht geeft om de schuldenaar te laten betalen. In die context blijft de schuldeiser tijdens de hele procedure houder van zijn schuldvordering.
  • Sommige bedrijven willen echter hun klantrekeningen graag afsluiten voor alle schuldvorderingen betaald zijn. Ze komen met een incassobureau een prijs overeen en verkopen vervolgens hun schuldvorderingen. De nieuwe eigenaar van de schuldvordering kan daarna voor eigen rekening innen wat invorderbaar is.

Voor een schuldoverdracht wordt alleen gekozen als er veel schuldvorderingen zijn. De koper van de schuldvorderingen moet op basis van statistieken kunnen inschatten hoe groot de kansen zijn dat hij de bedragen in kwestie kan innen. Eén schuldvordering kopen is een gok. Ontzettend veel schuldvorderingen kopen is statistisch werk.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.