News

Shutdown duwt de federale overheid van de VS in de rol van debiteur.

TCM US federal shutdown 2

Een deel van de Amerikaanse bevolking zal tijdens de voorbije feestdagen zwarte sneeuw gezien hebben. Verre van een ‘merry’ Christmas voor het federaal overheidspersoneel dat al verschillende weken op rij geen loon heeft ontvangen. De discussie tussen Donald Trump en de Democraten heeft voor een shutdown gezorgd, een gedeeltelijke lamlegging van de overheidszaken. Trump heeft de toestemming van de Democraten nodig om 5 miljard dollar in zijn befaamde muur te pompen op de grens met Mexico.

Het is niet onze bedoeling het beleid van president Trump te analyseren gezien onze expertise niet tot politiek getouwtrek reikt, maar we kunnen ons helemaal inleven in de problematiek die politiekers op deze manier op de schouders van het onbetaalde personeel ploffen. De dappere Amerikaanse journaliste Kelly O’Donnell vroeg zich af of Trump evenzeer capabel was zich in te leven in de situatie van de ongeveer 800 000 Amerikanen die hierdoor blootgesteld worden aan financiële problemen.

Moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen is geen zeldzaam en eerder een globaal fenomeen, vaak veroorzaakt door een golf aan onvoorziene omstandigheden. Ook in België zijn er genoeg mensen die om zeer uiteenlopende redenen geconfronteerd worden met betalingsproblemen. Het halsstarrige idee dat je debiteur door ‘keuze’ of ‘schuld’ bent, kan maar beter snel de wereld uitgeholpen worden. Nog maar net konden we in het eigen Belgische nieuws vernemen dat minister Crevits heeft beslist de stages van studenten verpleegkundige in hun laatste jaar niét te zullen vergoeden, hoewel dit aan het begin van hun opleiding wél zo gemeld werd. Een dergelijk ‘klein’ voorval, een onverwachte beslissing, een scheiding, een overlijden, een ontslag, maar ook de invloed van internationale bewegingen, klimaatverandering, globalisering… kan sommige mensen financieel enorm kwetsbaar maken.

Schulden blijven een frustrerende zaak voor zowel crediteur als debiteur, en dat zorgt er ook voor dat een job als incasso medewerker een hele uitdaging is. Omgaan met de frustraties, ervoor zorgen dat zowel debiteur als crediteur zich respectvol behandeld en gehoord voelen, zich inleven in de verschillende situaties, de debiteur overtuigen dat wij er zijn om het minnelijke parcours met hen uit te stippelen en tot een goed einde te brengen,… . Wij durven bij TCM alvast zeggen dat we wél experten zijn wanneer het gaat om het oplossen van onbetaalde facturen en het trainen van empathische werknemers die de waarden van ons bedrijf onderschrijven.

Noot: wie onbetaalde facturen in de Verenigde Staten maar niet opgelost krijgt, kan tevens op TCM beroep doen. Via ons internationale netwerk van lokale incassopartners kunnen wij verzekeren dat debiteuren op een correcte manier worden opgevolgd.

Shutdown duwt de federale overheid van de VS in de rol van debiteur.

TCM US federal shutdown 2

Een deel van de Amerikaanse bevolking zal tijdens de voorbije feestdagen zwarte sneeuw gezien hebben. Verre van een ‘merry’ Christmas voor het federaal overheidspersoneel dat al verschillende weken op rij geen loon heeft ontvangen. De discussie tussen Donald Trump en de Democraten heeft voor een shutdown gezorgd, een gedeeltelijke lamlegging van de overheidszaken. Trump heeft de toestemming van de Democraten nodig om 5 miljard dollar in zijn befaamde muur te pompen op de grens met Mexico.

Het is niet onze bedoeling het beleid van president Trump te analyseren gezien onze expertise niet tot politiek getouwtrek reikt, maar we kunnen ons helemaal inleven in de problematiek die politiekers op deze manier op de schouders van het onbetaalde personeel ploffen. De dappere Amerikaanse journaliste Kelly O’Donnell vroeg zich af of Trump evenzeer capabel was zich in te leven in de situatie van de ongeveer 800 000 Amerikanen die hierdoor blootgesteld worden aan financiële problemen.

Moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen is geen zeldzaam en eerder een globaal fenomeen, vaak veroorzaakt door een golf aan onvoorziene omstandigheden. Ook in België zijn er genoeg mensen die om zeer uiteenlopende redenen geconfronteerd worden met betalingsproblemen. Het halsstarrige idee dat je debiteur door ‘keuze’ of ‘schuld’ bent, kan maar beter snel de wereld uitgeholpen worden. Nog maar net konden we in het eigen Belgische nieuws vernemen dat minister Crevits heeft beslist de stages van studenten verpleegkundige in hun laatste jaar niét te zullen vergoeden, hoewel dit aan het begin van hun opleiding wél zo gemeld werd. Een dergelijk ‘klein’ voorval, een onverwachte beslissing, een scheiding, een overlijden, een ontslag, maar ook de invloed van internationale bewegingen, klimaatverandering, globalisering… kan sommige mensen financieel enorm kwetsbaar maken.

Schulden blijven een frustrerende zaak voor zowel crediteur als debiteur, en dat zorgt er ook voor dat een job als incasso medewerker een hele uitdaging is. Omgaan met de frustraties, ervoor zorgen dat zowel debiteur als crediteur zich respectvol behandeld en gehoord voelen, zich inleven in de verschillende situaties, de debiteur overtuigen dat wij er zijn om het minnelijke parcours met hen uit te stippelen en tot een goed einde te brengen,… . Wij durven bij TCM alvast zeggen dat we wél experten zijn wanneer het gaat om het oplossen van onbetaalde facturen en het trainen van empathische werknemers die de waarden van ons bedrijf onderschrijven.

Noot: wie onbetaalde facturen in de Verenigde Staten maar niet opgelost krijgt, kan tevens op TCM beroep doen. Via ons internationale netwerk van lokale incassopartners kunnen wij verzekeren dat debiteuren op een correcte manier worden opgevolgd.

News