Glossarium

Staking van betaling

Een staking van betaling is een situatie waarin een persoon of onderneming zich bevindt als die niet meer over voldoende liquide middelen beschikt (beschikbaar vermogen) om opeisbare schulden af te lossen.

Een situatie van staking van betaling mag niet worden verward met een staat van insolvabiliteit. Insolvabiliteit is immers een definitieve situatie terwijl een staking van betaling een tijdelijke illiquide toestand kan zijn.

updated 09/04/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.