News

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel vindt oplossing voor onbetaalde facturen bij TCM!

Archidiocèse-Mechelen-Logo

Sinds 2008 heeft het Aartsbisdom Mechelen-Brussel een koepelovereenkomst met TCM.  Deze organisatie helpt de aartsbisschoppelijke scholen, en deze die ermee verwant zijn, bij het innen van achterstallige leerlingenrekeningen.

 

 

Van bij de aanvang van onze samenwerking is het, overigens onterecht, wantrouwen ten aanzien van incassobureaus in het algemeen, gegroeid naar een betrouwbaar, en vooral discreet en correct partnerschap in hoofde van TCM om onze scholen te helpen bij de inning van achterstallige rekeningen, wetende dat dit laatste, zeker voor de vaak kleinere bedragen, altijd een moeilijke zaak blijft.

Wij stellen vast dat, naast de relatief bescheiden kost die TCM in rekening brengt, er op een ernstige manier wordt omgegaan met deze gevoelige materie, dat de klanten van onze scholen met veel respect worden benaderd, en dat de werkwijze die wordt gevolgd tot een grote mate van succes leidt.

De samenwerking heeft zich overigens niet beperkt tot het louter innen van achterstallige bedragen.  TCM is eveneens bereid om de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de inning van rekeningen, een opleiding te verschaffen zodat het uitschrijven van leerlingenrekeningen in een correct juridisch kader vervat zit, waardoor de respectievelijke scholen zich verzekerd zien van een betere rechtszekerheid.

Patrick du Bois, Afgevaardigd bestuurder & Paul Cools, Financieel beheer van diocesane scholen

Download getuigenis

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel vindt oplossing voor onbetaalde facturen bij TCM!

Archidiocèse-Mechelen-Logo

Sinds 2008 heeft het Aartsbisdom Mechelen-Brussel een koepelovereenkomst met TCM.  Deze organisatie helpt de aartsbisschoppelijke scholen, en deze die ermee verwant zijn, bij het innen van achterstallige leerlingenrekeningen.

 

 

Van bij de aanvang van onze samenwerking is het, overigens onterecht, wantrouwen ten aanzien van incassobureaus in het algemeen, gegroeid naar een betrouwbaar, en vooral discreet en correct partnerschap in hoofde van TCM om onze scholen te helpen bij de inning van achterstallige rekeningen, wetende dat dit laatste, zeker voor de vaak kleinere bedragen, altijd een moeilijke zaak blijft.

Wij stellen vast dat, naast de relatief bescheiden kost die TCM in rekening brengt, er op een ernstige manier wordt omgegaan met deze gevoelige materie, dat de klanten van onze scholen met veel respect worden benaderd, en dat de werkwijze die wordt gevolgd tot een grote mate van succes leidt.

De samenwerking heeft zich overigens niet beperkt tot het louter innen van achterstallige bedragen.  TCM is eveneens bereid om de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de inning van rekeningen, een opleiding te verschaffen zodat het uitschrijven van leerlingenrekeningen in een correct juridisch kader vervat zit, waardoor de respectievelijke scholen zich verzekerd zien van een betere rechtszekerheid.

Patrick du Bois, Afgevaardigd bestuurder & Paul Cools, Financieel beheer van diocesane scholen

Download getuigenis

News