Glossarium

Vereniging incasso-ondernemingen ABR-BVI

Verenigingen van incasso-ondernemingen vertegenwoordigen de incasso-industrie. Zij ondersteunen het professionalisme van hun leden, promoten de minnelijke incassomogelijkheden bij crediteuren en informeren de politieke wereld.

  • De grootste vereniging is ACA International uit de Verenigde Staten.
  • In Europa groepeert de FENCA (Federation of European National Collection Associations) verschillende incassoverenigingen.
  • In België is de ABR-BVI de enige incasso-onderneming vereniging.

De leden van de ABR-BVI zijn vooraanstaande incassobureaus, die zorgvuldig geselecteerd zijn, op basis van de kwaliteit van hun geleverde werk. Deze bureaus voldoen aan verscheidene voorwaarden om lid te zijn en te blijven van de vereniging; hun structuur, liquiditeit en solvabiliteit werden onderworpen aan nauwgezette vereisten. Verder worden ze ook gekenmerkt door de strikte deontologische gedragscode waaraan ze voldoen. De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen is de enige van zijn soort in België. Ze maakt deel uit van de FENCA (Federatie van Europese Nationale Incasso Ondernemingen).

TCM Belgium is lid van de ABR-BVI.

Updated 6/3/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.