Glossarium

VERJARING EN VERJARINGSTERMIJN

Verjaring is een systeem waarbij een strafbaar feit, een overtreding of zelfs een misdaad niet meer gerechtelijk vervolgd kan worden. Men spreekt over bevrijdende verjaring omdat de schuld zelf nog steeds bestaat, maar uitgestorven is voor rechtbanken en de betaling niet meer kan worden afgedwongen. De schuld, die “uitgestorven” is wordt dan een “natuurlijke verplichting”.

Opgelet: de verjaring is van toepassing op andere aspecten van de wet (zoals criminaliteit), maar deze website richt zich op vorderingen.

In handelszaken begint de verjaringstermijn (de periode waarna iemand niet meer vervolgd kan worden) hetzij aan het einde van de levering van goederen of diensten of op de vervaldag van de factuur.

Voor commerciële vorderingen in België, zijn er wettelijk bepaalde verjaringstermijnen; 10 jaar voor contractuele verplichtingen en 5 jaar voor niet-contractuele verbintenissen (bijvoorbeeld schade aan derden).

Deze algemene voorwaarden kennen veel uitzonderingen, waaronder:

 • Advocaat-, expertkosten: 5 jaar
 • Consumentenkrediet: 10 jaar
 • Gerechtsdeurwaarders: 1 jaar
 • Gezondheidszorg: 2 jaar
 • Huurprijs indexatie: 1 jaar
 • Levering aan de consument, met uitzondering van voedsel: 1 jaar
 • Mobiele telefonie: 5 jaar
 • Openbare nutsvoorzieningen: 5 jaar
 • Periodieke facturering (dat wil zeggen per maand, per jaar): 5 jaar
 • Rente op schulden: 5 jaar
 • Restaurants, hotels: 1 jaar
 • Scholen, kostscholen: 1 jaar
 • Verzekeringscontracten: 5 jaar

In uitzonderlijke gevallen kan de looptijd van deze beperkingen onderbroken worden (dat wil zeggen opnieuw geïnitialiseerd; de teller wordt terug op 0 gezet) door diverse acties (bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling). Ze kan ook worden opgeschort (d.w.z. verlengd, bijvoorbeeld door een “specifieke brief” van een advocaat, op grond van de wet van 2013).

 

Updated on 6/02/17

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.