Verjaring van onbetaalde facturen in Polen

 

Onbetaalde facturen in Polen

 

Heeft u nog onbetaalde facturen voor uw diensten of goederen geleverd aan mensen of bedrijven in Polen? Wacht dan niet te lang met acties te ondernemen om deze onbetaalde facturen te innen! Alle facturen die in 2020 zijn uitgeschreven, zullen op 31/12/2022 in Polen verjaren. Concreet hebben we dus nog 5 weken de tijd om uw facturen minnelijk of juridisch te innen.

 

 

Verjaringstermijnen in Polen

 

Wat zijn de mogelijke verjaringstermijnen in Polen naargelang de soort schuld?

 

 • Periodieke B2C schulden: Standaard verjaren alle periodieke B2C-schulden na 3 jaar (bvb. leningen/kredieten/huurgelden).

 

 • B2C/B2B schulden voor ontvangen diensten/goederen die onderbouwd zijn door facturen: Standaard verjaren deze soort schulden na 2 jaar (Art. 554 van het Burgerlijk Wetboek), gerekend tot het einde van het kalenderjaar. Facturen die in 2020 verschuldigd zijn, verjaren dus op 31/12/2022, facturen die in 2021 zijn uitgeschreven op 31/12/2023 enzoverder.

 

 • Vonnissen: Een vordering die is erkend door een rechtsgeldige beslissing van een rechtbank, of een ander orgaan dat is aangewezen om zaken van een bepaald type te behandelen, of door het Hof van Arbitrage; alsook een vordering die is vastgelegd via een schikking die is getroffen voor een rechtbank of het Hof Van Arbitrage, of voortvloeit uit een schikking die is getroffen voor een bemiddelaar en door de rechtbank is goedgekeurd, verjaart na 6 jaar.

 

 

De beperkingen voor de crediteur rond de verjaringstermijn

 

Waar moet u als crediteur mee rekening houden wanneer uw vordering verjaart?

 

 • De verificatie of een schuld al dan niet verjaard is, gebeurt volledig automatisch. Alle vorderingen die zijn verjaard, worden door de autoriteiten afgewezen op kosten van de crediteur.

 

 • De wetgever past voor B2C vorderingen het art. 117 § 2 1 van het Burgerlijk Wetboek toe, op grond waarvan de ondernemer na het verstrijken van de verjaringstermijn de betaling niet meer kan eisen van de consument. Na het verstrijken van de verjaringstermijn hoeft de consument dus niet eens het argument van verjaring op te werpen, de ondernemer is door het verstrijken van de verjaringstermijn eenvoudigweg de mogelijkheid ontnomen om deze vordering tegen de consument in te stellen. De rechter is ambtshalve verplicht allereerst te onderzoeken of de vordering reeds is verjaard. De consument hoeft niet eens te weten dat zijn vordering reeds is verjaard.

 

 • De verjaringstermijn kan bij wet niet verlengd

 

 

Wenst u meer info te bekomen over het innen van onbetaalde facturen in Polen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/11/2022

 

Verjaring van onbetaalde facturen in Polen

Onbetaalde facturen in Polen

 

Heeft u nog onbetaalde facturen voor uw diensten of goederen geleverd aan mensen of bedrijven in Polen? Wacht dan niet te lang met acties te ondernemen om deze onbetaalde facturen te innen! Alle facturen die in 2020 zijn uitgeschreven, zullen op 31/12/2022 in Polen verjaren. Concreet hebben we dus nog 5 weken de tijd om uw facturen minnelijk of juridisch te innen.

 

 

Verjaringstermijnen in Polen

 

Wat zijn de mogelijke verjaringstermijnen in Polen naargelang de soort schuld?

 

 • Periodieke B2C schulden: Standaard verjaren alle periodieke B2C-schulden na 3 jaar (bvb. leningen/kredieten/huurgelden).

 

 • B2C/B2B schulden voor ontvangen diensten/goederen die onderbouwd zijn door facturen: Standaard verjaren deze soort schulden na 2 jaar (Art. 554 van het Burgerlijk Wetboek), gerekend tot het einde van het kalenderjaar. Facturen die in 2020 verschuldigd zijn, verjaren dus op 31/12/2022, facturen die in 2021 zijn uitgeschreven op 31/12/2023 enzoverder.

 

 • Vonnissen: Een vordering die is erkend door een rechtsgeldige beslissing van een rechtbank, of een ander orgaan dat is aangewezen om zaken van een bepaald type te behandelen, of door het Hof van Arbitrage; alsook een vordering die is vastgelegd via een schikking die is getroffen voor een rechtbank of het Hof Van Arbitrage, of voortvloeit uit een schikking die is getroffen voor een bemiddelaar en door de rechtbank is goedgekeurd, verjaart na 6 jaar.

 

 

De beperkingen voor de crediteur rond de verjaringstermijn

 

Waar moet u als crediteur mee rekening houden wanneer uw vordering verjaart?

 

 • De verificatie of een schuld al dan niet verjaard is, gebeurt volledig automatisch. Alle vorderingen die zijn verjaard, worden door de autoriteiten afgewezen op kosten van de crediteur.

 

 • De wetgever past voor B2C vorderingen het art. 117 § 2 1 van het Burgerlijk Wetboek toe, op grond waarvan de ondernemer na het verstrijken van de verjaringstermijn de betaling niet meer kan eisen van de consument. Na het verstrijken van de verjaringstermijn hoeft de consument dus niet eens het argument van verjaring op te werpen, de ondernemer is door het verstrijken van de verjaringstermijn eenvoudigweg de mogelijkheid ontnomen om deze vordering tegen de consument in te stellen. De rechter is ambtshalve verplicht allereerst te onderzoeken of de vordering reeds is verjaard. De consument hoeft niet eens te weten dat zijn vordering reeds is verjaard.

 

 • De verjaringstermijn kan bij wet niet verlengd

 

 

Wenst u meer info te bekomen over het innen van onbetaalde facturen in Polen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via s.dereze@tcm.be of 0498292914.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/11/2022

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.