Glossarium

Vertragingsrente

De vertragingsrente is een rente die voortvloeit uit een betalingsachterstand van een som die oorspronkelijk werd vastgesteld door een handelsovereenkomst. De schuldenaar betaalt deze rente aan zijn schuldeiser als vergoeding van de schade geleden door de laattijdige betaling. Deze rente wordt ook toegepast bij een geldlening.

Het percentage van de vertragingsrente is bij wet vastgelegd op 2%. De vertragingsrente begint te lopen vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de debiteur in gebreke werd gesteld.

Vertragingsrente mag niet verward worden met compensatierente.

Voor meer informatie, ontdek ons glossarium over Intresten op schulden aarekenen.

Updated 20/12/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.