Glossarium

Voorlopige uitvoering

Bij de voorlopige uitvoering of uitvoering bij voorraad wordt een oordeel onmiddellijk uitgevoerd ondanks dat de partij nog verzet kan aantekenen.

Deze voorlopige uitvoering kan worden uitgesproken door de rechter wanneer hij dit noodzakelijk acht op grond van de kenmerken van het dossier. In sommige gevallen is de beslissing bij wet uitvoerbaar bij voorraad zonder dat de rechter dit uitdrukkelijk hoeft uit te spreken (bijvoorbeeld: bij beslissingen van de familierechtbank, de beslagrechter, de kortgedingrechter, enz.).

Merk op dat de voorlopige uitvoering de winnende partij in staat kan stellen om het oordeel van de rechter te laten uitvoeren, zelfs wanneer een beroep is ingesteld, op voorwaarde dat de beroepsinstantie zijn beslissing nog niet officieel heeft vrijgegeven. De voorlopige uitvoering kan dus worden gezien als een uitzondering op de regel waarbij het instellen van een beroep de rechterlijke beslissing opschort.

Merk op: Sinds de hervormingen door Potpourri 1 heeft het beroep geen schorsende werking meer en kan het oordeel van de rechter meteen worden uitgevoerd. Enkel het verzet blijft zijn schorsende werking behouden.

Updated 27/11/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.