News

VOORTZETTING ACTIVITEITEN TCM BELGIUM TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS

Coronavirus TCM continuity

 

TCM heeft zijn werking aangepast volgens diens maatschappelijke waarden om u ook in deze crisisperiode, gecreëerd door de pandemie van het coronavirus, bij te staan. :

 

 

Respect voor alle maatschappelijke beslissingen rond openbare gezondheid

 • Het beperken van onnodig fysisch contact door het aanmoedigen van telewerk. Sinds 2014 zijn alle informaticasystemen van TCM in « the cloud » waardoor dit eenvoudig geïmplementeerd kon worden.
 • Een beperkte presentie op kantoor zodoende dat ook alle briefwisseling of andere dringende zaken dagelijks kunnen afgehandeld worden.
 • Briefwisseling, e-mailverkeer, telefonische oproepen of andere vormen van communicatie blijven gegarandeerd.
 • U kan ons nog steeds bereiken zoals vroeger !
 • Het « Credit Management Event » dat zou plaatsvinden op 13 Mei 2020 wordt verplaatst naar Mei 2021.

 

Respect voor iedere crediteur

 • TCM blijft voorzien in een onmiddellijke doorstorting van de geïnde gelden. Ons basisprincipe dat het geld van een klant wel degelijk op rekening van de klant dient te staan blijft prioritair.
 • Klassiek verkiezen we allen een maandelijkse doorstorting maar indien u in deze periode graag een snellere doorgave wenst willen we u vragen om contact met ons op te nemen zodoende dat we voor u het nodige kunnen doen.
 • Onze internationale inningen hangen samen met de lokale omstandigheden van ieder land, waarbij deze erg gelijken op de situatie in België. Wij zijn iedere dag in contact met al onze lokale partners waarbij u ons steeds kan contacteren voor al uw vragen voor gelijk waar in de wereld.

 

Respect voor iedere debiteur

 • We constateren een daling van het aantal betalingen. Alhoewel het vertragen van betalingen een logisch gevolg lijkt van de sluitingen van tal van bedrijven, en een dagelijkse stijgende “economische werkloosheid”, is het nog te vroeg om te kunnen spreken van een definitieve tendens.
 • Gezien de specifieke omstandigheden begrijpen we de betalingsmoeilijkheden. Zoals steeds blijven we inzetten op een minnelijke oplossing en eventuele afbetalingsplannen, zodoende dat onnodige kosten zoals deze van een juridische procedure kunnen vermeden worden. Het vermijden van extra kosten voor alle partijen is nog steeds een primordiaal basisprincipe binnen TCM.
 • Gezien de maatschappelijke vraag om zoveel mogelijk fysisch contact te vermijden heeft TCM op 14 Maart beslist om alle bezoeken ter plaatse op te schorten. Het spreekt voor zich dat de gezondheid van éénieder primeert.

 

Respect voor alle leveranciers

 • Gezien TCM zich enkel op diens “core business” concentreert werken we met tal van leveranciers samen (informatica, postbedeling, boekhouding, onderhoud van de gebouwen, etc.). Vanzelfsprekend blijven wij inzetten op het behoud van deze uitermate respectvolle samenwerkingen.

Heeft u een betalingsprobleem? Contacteer ons.

VOORTZETTING ACTIVITEITEN TCM BELGIUM TEN TIJDE VAN CORONAVIRUS

Coronavirus TCM continuity

 

TCM heeft zijn werking aangepast volgens diens maatschappelijke waarden om u ook in deze crisisperiode, gecreëerd door de pandemie van het coronavirus, bij te staan. :

 

 

Respect voor alle maatschappelijke beslissingen rond openbare gezondheid

 • Het beperken van onnodig fysisch contact door het aanmoedigen van telewerk. Sinds 2014 zijn alle informaticasystemen van TCM in « the cloud » waardoor dit eenvoudig geïmplementeerd kon worden.
 • Een beperkte presentie op kantoor zodoende dat ook alle briefwisseling of andere dringende zaken dagelijks kunnen afgehandeld worden.
 • Briefwisseling, e-mailverkeer, telefonische oproepen of andere vormen van communicatie blijven gegarandeerd.
 • U kan ons nog steeds bereiken zoals vroeger !
 • Het « Credit Management Event » dat zou plaatsvinden op 13 Mei 2020 wordt verplaatst naar Mei 2021.

 

Respect voor iedere crediteur

 • TCM blijft voorzien in een onmiddellijke doorstorting van de geïnde gelden. Ons basisprincipe dat het geld van een klant wel degelijk op rekening van de klant dient te staan blijft prioritair.
 • Klassiek verkiezen we allen een maandelijkse doorstorting maar indien u in deze periode graag een snellere doorgave wenst willen we u vragen om contact met ons op te nemen zodoende dat we voor u het nodige kunnen doen.
 • Onze internationale inningen hangen samen met de lokale omstandigheden van ieder land, waarbij deze erg gelijken op de situatie in België. Wij zijn iedere dag in contact met al onze lokale partners waarbij u ons steeds kan contacteren voor al uw vragen voor gelijk waar in de wereld.

 

Respect voor iedere debiteur

 • We constateren een daling van het aantal betalingen. Alhoewel het vertragen van betalingen een logisch gevolg lijkt van de sluitingen van tal van bedrijven, en een dagelijkse stijgende “economische werkloosheid”, is het nog te vroeg om te kunnen spreken van een definitieve tendens.
 • Gezien de specifieke omstandigheden begrijpen we de betalingsmoeilijkheden. Zoals steeds blijven we inzetten op een minnelijke oplossing en eventuele afbetalingsplannen, zodoende dat onnodige kosten zoals deze van een juridische procedure kunnen vermeden worden. Het vermijden van extra kosten voor alle partijen is nog steeds een primordiaal basisprincipe binnen TCM.
 • Gezien de maatschappelijke vraag om zoveel mogelijk fysisch contact te vermijden heeft TCM op 14 Maart beslist om alle bezoeken ter plaatse op te schorten. Het spreekt voor zich dat de gezondheid van éénieder primeert.

 

Respect voor alle leveranciers

 • Gezien TCM zich enkel op diens “core business” concentreert werken we met tal van leveranciers samen (informatica, postbedeling, boekhouding, onderhoud van de gebouwen, etc.). Vanzelfsprekend blijven wij inzetten op het behoud van deze uitermate respectvolle samenwerkingen.

Heeft u een betalingsprobleem? Contacteer ons.

News