News

Wat is een inbare vordering?

tcm revoverable debt

Wat is een vordering?

 

Allereerst is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat een vordering precies is. De vordering houdt in dat de ene partij (de schuldeiser) de andere partij (de schuldenaar) verzoekt tot een tegenprestatie. Het gaat om datgene waarop de schuldeiser recht heeft en dat hij dus ook mag eisen van zijn debiteur. De vordering staat dus gelijk aan het bedrag dat de schuldenaar verschuldigd is aan de schuldeiser.

 

 

Wat is een inbare vordering?

 

Een vordering krijgt niet zo maar het inbare karakter toebedeeld. Om als inbaar beschouwd te kunnen worden, moet de vordering voldoen aan 3 voorwaarden:

 

 • De vordering moet zeker zijn

 

Een vordering is ‘zeker’ wanneer deze voortvloeit uit een bestaande schuld. Ze moet dus reëel zijn en wel degelijk bestaan. Concreet wil dit zeggen dat het bestelde goed resp. de gevraagde dienst wel degelijk geleverd resp. verleend moet zijn. Is dit niet het geval dan wordt de schuldenaar er niet per se toe verplicht de geëiste som te betalen.

 

 

 • De vordering moet vaststaand zijn

 

Een vordering is ‘vaststaand’ wanneer het bedrag van de schuld op voorhand duidelijk werd vastgelegd. Er kan dus geen sprake zijn van een prijsmarge, maar wel van een vast bedrag. Dit bedrag moet trouwens terug te vinden zijn op de factuur die de schuldeiser naar de schuldenaar verzonden heeft.

 

 

 • De vordering moet opeisbaar zijn

 

Een vordering is simpelweg ‘opeisbaar’ wanneer de betalingstermijn verstreken is. Vanaf dit moment kan de schuldeiser incassoprocedures opstarten om het aan hem verschuldigde bedrag terug te vorderen. De incassoprocedures verlopen via minnelijke (betalingsherinnering, telefonische aanmaning, debiteurenbezoek,…) of gerechtelijke weg. De schuldeiser kan ook een beroep doen op een incassobureau dat hulp biedt bij de inning van onbetaalde vorderingen.

 

 

Conclusie

 

Wat is een inbare vordering?

Een inbare vordering is:

 • zeker;
 • vaststaand;
 • opeisbaar.

 

 

Voor meer informatie over de verschillende karakters van een vordering raden wij u aan de volgende artikels te lezen:

 

U weet het nu wel: een vordering is niet noodzakelijk inbaar. Wenst u hulp bij de inning van uw onbetaalde vorderingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

Wat is een inbare vordering?

tcm revoverable debt

Wat is een vordering?

 

Allereerst is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat een vordering precies is. De vordering houdt in dat de ene partij (de schuldeiser) de andere partij (de schuldenaar) verzoekt tot een tegenprestatie. Het gaat om datgene waarop de schuldeiser recht heeft en dat hij dus ook mag eisen van zijn debiteur. De vordering staat dus gelijk aan het bedrag dat de schuldenaar verschuldigd is aan de schuldeiser.

 

 

Wat is een inbare vordering?

 

Een vordering krijgt niet zo maar het inbare karakter toebedeeld. Om als inbaar beschouwd te kunnen worden, moet de vordering voldoen aan 3 voorwaarden:

 

 • De vordering moet zeker zijn

 

Een vordering is ‘zeker’ wanneer deze voortvloeit uit een bestaande schuld. Ze moet dus reëel zijn en wel degelijk bestaan. Concreet wil dit zeggen dat het bestelde goed resp. de gevraagde dienst wel degelijk geleverd resp. verleend moet zijn. Is dit niet het geval dan wordt de schuldenaar er niet per se toe verplicht de geëiste som te betalen.

 

 

 • De vordering moet vaststaand zijn

 

Een vordering is ‘vaststaand’ wanneer het bedrag van de schuld op voorhand duidelijk werd vastgelegd. Er kan dus geen sprake zijn van een prijsmarge, maar wel van een vast bedrag. Dit bedrag moet trouwens terug te vinden zijn op de factuur die de schuldeiser naar de schuldenaar verzonden heeft.

 

 

 • De vordering moet opeisbaar zijn

 

Een vordering is simpelweg ‘opeisbaar’ wanneer de betalingstermijn verstreken is. Vanaf dit moment kan de schuldeiser incassoprocedures opstarten om het aan hem verschuldigde bedrag terug te vorderen. De incassoprocedures verlopen via minnelijke (betalingsherinnering, telefonische aanmaning, debiteurenbezoek,…) of gerechtelijke weg. De schuldeiser kan ook een beroep doen op een incassobureau dat hulp biedt bij de inning van onbetaalde vorderingen.

 

 

Conclusie

 

Wat is een inbare vordering?

Een inbare vordering is:

 • zeker;
 • vaststaand;
 • opeisbaar.

 

 

Voor meer informatie over de verschillende karakters van een vordering raden wij u aan de volgende artikels te lezen:

 

U weet het nu wel: een vordering is niet noodzakelijk inbaar. Wenst u hulp bij de inning van uw onbetaalde vorderingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren per mail naar sales@tcm.be of per telefoon op het nummer +32 16 74 52 04.

News