News

Wat moet u doen als de staat u geld verschuldigd is?

In tegenstelling tot wat men misschien denkt, gebeurt het vrij vaak dat mensen worden geconfronteerd met een betalingsachterstand door een overheidsinstelling. De staat is inderdaad vaak een wanbetaler. De inning van een overheidsschuld kan ingewikkeld zijn, omdat de schuldeiser in dat geval vaak wordt geconfronteerd met de complexe administratieve overheidsprocedures. TCM leidt u rond in de verrassende wereld van de schuldvorderingen.

Palace of justice Bruxelles TCM

De staat, niet altijd een voorbeeld

Een contract dat werd ondertekend met een overheidsinstelling kan een aantal onaangename verrassingen inhouden. De staat is immers niet altijd een voorbeeld op het vlak van betalingstermijnen. Heel wat zelfstandigen, kmo’s en ondernemingen kunnen daarvan getuigen en klagen de betalingsachterstand aan waarmee ze worden geconfronteerd. Zo werd in 2017 één factuur op drie (33% van alle facturen) door de federale Belgische overheid te laat betaald. De FOD Justitie spant de kroon met twee facturen op drie die niet tijdig werden betaald. Het gaat dus helemaal niet om een uitzonderlijk of alleenstaand geval.

Gevolgen van die achterstand

Die betalingsachterstand leidt vaak tot cashflowproblemen voor de betrokken personen en ondernemingen, die hun eigen schulden en verplichtingen (btw, belastingen …) daardoor vaak ook niet meer kunnen nakomen. Ze moeten tevens tijd en geld investeren in het terugvorderen van het bedrag dat hen verschuldigd is.

Bovendien hebben die laattijdige betalingen ook gevolgen voor de overheidsinstellingen zelf. Die betaalden in 2017 meer dan 6 miljoen euro aan nalatigheidsinteresten. 

Een contract als een ander

Over het algemeen bieden handelscontracten met de overheid u een zekere garantie dat u zal worden betaald, maar de termijnen zijn helaas vaak langer dan in de privésector.

Weet echter dat een contract dat u afsluit met een overheidsinstelling een gewoon handelscontract is. Overheidsinstellingen zijn onderworpen aan de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (die werd ondanks terughoudendheid van België en Portugal opgelegd door de EU en is van kracht sinds augustus 2002, met een aantal uitzonderingen voor overheden). Die wet legt interesten en een schadevergoeding op in het geval van wanbetaling. Niets weerhoudt u er echter van u beter te beschermen tegen risico’s van wanbetaling en betalingsachterstanden. U kunt net als bij elke andere klant een waterdicht contract opstellen met handelsbedingen die u een zekere bescherming bieden als schuldeiser.

Een van de hoofdregels om de kans op onbetaalde facturen te beperken, is om inlichtingen in te winnen over uw schuldenaar. Aangezien het algemeen bekend is dat overheidsinstellingen hun facturen doorgaans te laat betalen, is het essentieel dat u daarop anticipeert en er rekening mee houdt.

Het voordeel van een contract met een Belgische overheidsinstelling is dat het risico op insolvabiliteit doorgaans nagenoeg onbestaande is. U zult laat betaald worden, maar u wordt wel degelijk betaald, en doorgaans zelfs met interesten en schadevergoedingen.

Wilt u graag weten wat TCM voor u kan doen in het geval van een overheidsschuld? Wij staan klaar om u te helpen! Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wat moet u doen als de staat u geld verschuldigd is?

In tegenstelling tot wat men misschien denkt, gebeurt het vrij vaak dat mensen worden geconfronteerd met een betalingsachterstand door een overheidsinstelling. De staat is inderdaad vaak een wanbetaler. De inning van een overheidsschuld kan ingewikkeld zijn, omdat de schuldeiser in dat geval vaak wordt geconfronteerd met de complexe administratieve overheidsprocedures. TCM leidt u rond in de verrassende wereld van de schuldvorderingen.

Palace of justice Bruxelles TCM

De staat, niet altijd een voorbeeld

Een contract dat werd ondertekend met een overheidsinstelling kan een aantal onaangename verrassingen inhouden. De staat is immers niet altijd een voorbeeld op het vlak van betalingstermijnen. Heel wat zelfstandigen, kmo’s en ondernemingen kunnen daarvan getuigen en klagen de betalingsachterstand aan waarmee ze worden geconfronteerd. Zo werd in 2017 één factuur op drie (33% van alle facturen) door de federale Belgische overheid te laat betaald. De FOD Justitie spant de kroon met twee facturen op drie die niet tijdig werden betaald. Het gaat dus helemaal niet om een uitzonderlijk of alleenstaand geval.

Gevolgen van die achterstand

Die betalingsachterstand leidt vaak tot cashflowproblemen voor de betrokken personen en ondernemingen, die hun eigen schulden en verplichtingen (btw, belastingen …) daardoor vaak ook niet meer kunnen nakomen. Ze moeten tevens tijd en geld investeren in het terugvorderen van het bedrag dat hen verschuldigd is.

Bovendien hebben die laattijdige betalingen ook gevolgen voor de overheidsinstellingen zelf. Die betaalden in 2017 meer dan 6 miljoen euro aan nalatigheidsinteresten. 

Een contract als een ander

Over het algemeen bieden handelscontracten met de overheid u een zekere garantie dat u zal worden betaald, maar de termijnen zijn helaas vaak langer dan in de privésector.

Weet echter dat een contract dat u afsluit met een overheidsinstelling een gewoon handelscontract is. Overheidsinstellingen zijn onderworpen aan de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (die werd ondanks terughoudendheid van België en Portugal opgelegd door de EU en is van kracht sinds augustus 2002, met een aantal uitzonderingen voor overheden). Die wet legt interesten en een schadevergoeding op in het geval van wanbetaling. Niets weerhoudt u er echter van u beter te beschermen tegen risico’s van wanbetaling en betalingsachterstanden. U kunt net als bij elke andere klant een waterdicht contract opstellen met handelsbedingen die u een zekere bescherming bieden als schuldeiser.

Een van de hoofdregels om de kans op onbetaalde facturen te beperken, is om inlichtingen in te winnen over uw schuldenaar. Aangezien het algemeen bekend is dat overheidsinstellingen hun facturen doorgaans te laat betalen, is het essentieel dat u daarop anticipeert en er rekening mee houdt.

Het voordeel van een contract met een Belgische overheidsinstelling is dat het risico op insolvabiliteit doorgaans nagenoeg onbestaande is. U zult laat betaald worden, maar u wordt wel degelijk betaald, en doorgaans zelfs met interesten en schadevergoedingen.

Wilt u graag weten wat TCM voor u kan doen in het geval van een overheidsschuld? Wij staan klaar om u te helpen! Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

News