contact

Je kan op verschillende manieren met ons in contact treden:

sales

Algemeen: sales@ tcm.be

Assistance: Ms Sanne MISTIAEN – +32 16 74 52 04 – s.mistiaen@tcm.be

Manager: Mr Sven DEREZE – +32 498 29 29 14 – s.dereze@tcm.be

functionaris voor de gegevensbescherming

(AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Mr Etienne van der Vaeren – +32 16 74 52 00 – e.vandervaeren@tcm.be

beveiligd platform

Het platform heeft tot doel gegevens op een beveiligde manier tussen u en TCM uit te wisselen. (volledig conform aan alle privacywetgeving).

Vraag naar een login indien je hier nog niet over beschikt.

formulier

Neem gerust contact met ons op via dit formulier. Je ontvangt onmiddelijk een kopie van je e-mail en onze ontvangstbevestiging per e-mail. (vergeet zeker je junk e-mail niet te verifiëren). Dit formulier verzekert ons dat wij over de nodige informatie beschikken.

e-mail

claims@tcm.be voor bestaande en nieuwe vorderingen

sales@tcm.be voor vragen over onze werkwijze

compliance@tcm.be voor klachten

info@tcm.be voor andere vragen

telefoon

adres

Ambachtenlaan 13 c

B-3001 Heverlee

localisatie

TCM