Diensten

TCM is een incasso-onderneming die tracht uw cash-flow te versnellen en te optimaliseren.

   Minnelijke incasso

Minnelijk invorderen betekent dat uw zaak geen juridisch vervolg benodigt. TCM behaalt in 99% van de gevallen een minnelijke oplossing waarbij aldus slechts 1% van onze vorderingen bij de rechtbank wordt bekomen.

Uw voordelen zijn onze snelheid van handelen, de kosten, en voornamelijk het feit dat uw vordering een minnelijk compromis kent, wat aldus niet leidt tot het commercieel verlies van uw klant.

 

   Debiteuren bezoeken

90% van de debiteuren die tijdens een huisbezoek worden ontmoet, betaalt ter plaatse. Bezoeken ter plaatse maken het ook mogelijk, bij het uitblijven van betaling, verslag uit te brengen over de solvabiliteit van de debiteuren.

 

   Training

TCM organiseert verschillende opleidingen.

   Internationaal

Geld kent geen grenzen, wij ook niet! Gesteund door een efficiënt internationaal incassonetwerk, int TCM uw schulden in meer dan 100 landen.

Meer over onze diensten