diensten

TCM is een incasso-onderneming die tracht uw cash-flow te versnellen en te optimaliseren.

minnelijke incasso

Minnelijk invorderen betekent dat uw zaak geen juridisch vervolg benodigt. TCM behaalt in 99% van de gevallen een minnelijke oplossing waarbij aldus slechts 1% van onze vorderingen bij de rechtbank wordt bekomen.

Uw voordelen zijn onze snelheid van handelen, de kosten, en voornamelijk het feit dat uw vordering een minnelijk compromis kent, wat aldus niet leidt tot het commercieel verlies van uw klant.

 

gerechtelijke incasso

Indien een debiteur in sommige gevallen wel solvabel is maar gewoon niet wenst te betalen kan TCM u eveneens een juridische oplossing aanreiken. Dit betreft een erg gering percentage van onze vorderingen.

training

TCM organiseert verschillende opleidingen.

kwaliteit

De kwaliteit van ons werk wordt erg nauwlettend in het oog gehouden. Het verschil bevindt zich in de kleinste details.