BEPAAL UW DOELEN ALVORENS EEN INCASSOBUREAU TE CONTACTEREN

Voor u als schuldeiser is het essentieel om uw krediet- en incasso omgeving te analyseren en uw doelen te bepalen alvorens een incassopartner te kiezen. Het is even belangrijk voor het incassobureau om uw doelstellingen te kennen. Laten we dit verder onderzoeken.

Laat schulden niet aanslepen

De eerste prioriteit van schuldbeheer is het voorkomen van oninbare vorderingen. Dit werkt het best door middel van nauwe opvolging van betalingen (en onbetaalde posten), een feedback over geschillen, goede verkoopvoorwaarden en een uitstekende verkoopsadministratie (bestelformulieren, bewijs van levering).

Desondanks zullen openstaande facturen toch nog opduiken. Daarom is het van belang dat u uzelf goed organiseert, zodat u deze openstaande facturen op tijd ontdekt. Idealiter stuurt u uw eerste aanmaning één dag na de vervaldatum van de factuur (altijd met een vriendelijke ondertoon). Verzend na een week nog één aanmaning en dit zal de meeste problemen oplossen. Er zal echter ongetwijfeld altijd een klein aantal van uw facturen onbetaald blijven na deze interne inspanningen.

Uw doel is natuurlijk om de facturen betaald te krijgen. En u wil uiteraard niet teveel tijd en geld besteden om uw beoogde resultaat te verkrijgen. Bespreek dit met uw incassopartner. Voor uw incassobureau zijn goed gedocumenteerde claims minder kostelijk om te innen. Aangezien het bureau aanrekent op een basis van succes, kan het de werkkosten te verlagen als u recente claims toevertrouwt. U zal minder moeten betalen voor betere resultaten.

Verzamel duidelijke bewijsstukken

Het is noodzakelijk om alle informatie bij de hand hebben wanneer u uw klant aanschrijft of hem opbelt. Ook uw incassobureau zal alle informatie die u heeft nodig hebben. Zo niet, zal het bureau meer tijd moeten investeren om de zaak af te handelen. Bovendien zullen de incassomedewerkers bij het ontbreken van ondersteunende documenten zowel de schuldenaar als de crediteur – noodgedwongen – verschillende malen moeten contacteren, wat onnodig werk teweegbrengt voor iedereen.

Behandel geschillen

Het incassobureau verkiest ook claims zonder geschillen, aangezien twisten tijd vereisen om geanalyseerd en opgelost te worden. Er zijn minder geschillen wanneer uw proces goed doordacht en duidelijk gedocumenteerd is. Vandaar dat, als uw vorderingen ondersteund worden door duidelijk feitelijk bewijs, het incassobureau zijn prijs kan verlagen. Nogmaals, u betaalt minder voor betere resultaten.

Werk systematisch

In vele gevallen heeft een klant die niet betaalt gewoon behoefte aan professionele opvolging. Misschien heeft hij de factuur niet ontvangen. Misschien heeft hij/zij het te druk met andere zaken. Soms is de debiteur gewoon niet goed in administratie. Hem/haar aan de openstaande factuur herinneren is normaal en de debiteur weet dat. We hebben nog geen weet van een schuldenaar die de schuldeiser beticht voor de opvolging en het onderhoud van de communicatie betreffende onopgeloste openstaande facturen. Organiseer uzelf op een professionele en systematische manier.

Het uitbesteden van de vordering aan een incassobureau is onderdeel van deze professionele en systematische houding. Geen enkele TCM cliënt heeft ooit zijn/haar klant verloren als gevolg van de acties van TCM.

Analyseer resultaten

Verzamel al uw facturen in een spreadsheet. Sorteer ze per maand / jaar van de vervaldatum. Voer de bedragen in die betaald werden na 1, 2, 3, … maanden. Bereken percentages betaald na 1, 2, 3, … maanden en vat deze samen per maand / jaar vervaldag. Controleer of een nieuw beleid de cijfers doet verbeteren. Bepaal uw doelstellingen en pas het beleid aan.

Conclusie

Voorkom onbetaalde facturen zoveel mogelijk door de optimalisatie van de verkoop en de nazorg. Besteed betalingsherinneringen uit en voorzie uw incassobureau van alle informatie. Dit zal uw cash flow maximaliseren en de kosten die het incassobureau u aanrekent tot een minimum beperken. Meet de resultaten en pas uw systeem aan op basis van uw doelstellingen.

Wenst u meer details omtrent wat wij voor u kunnen betekenen? Surf dan naar onze website of contacteer ons!

BEPAAL UW DOELEN ALVORENS EEN INCASSOBUREAU TE CONTACTEREN

Voor u als schuldeiser is het essentieel om uw krediet- en incasso omgeving te analyseren en uw doelen te bepalen alvorens een incassopartner te kiezen. Het is even belangrijk voor het incassobureau om uw doelstellingen te kennen. Laten we dit verder onderzoeken.

Laat schulden niet aanslepen

De eerste prioriteit van schuldbeheer is het voorkomen van oninbare vorderingen. Dit werkt het best door middel van nauwe opvolging van betalingen (en onbetaalde posten), een feedback over geschillen, goede verkoopvoorwaarden en een uitstekende verkoopsadministratie (bestelformulieren, bewijs van levering).

Desondanks zullen openstaande facturen toch nog opduiken. Daarom is het van belang dat u uzelf goed organiseert, zodat u deze openstaande facturen op tijd ontdekt. Idealiter stuurt u uw eerste aanmaning één dag na de vervaldatum van de factuur (altijd met een vriendelijke ondertoon). Verzend na een week nog één aanmaning en dit zal de meeste problemen oplossen. Er zal echter ongetwijfeld altijd een klein aantal van uw facturen onbetaald blijven na deze interne inspanningen.

Uw doel is natuurlijk om de facturen betaald te krijgen. En u wil uiteraard niet teveel tijd en geld besteden om uw beoogde resultaat te verkrijgen. Bespreek dit met uw incassopartner. Voor uw incassobureau zijn goed gedocumenteerde claims minder kostelijk om te innen. Aangezien het bureau aanrekent op een basis van succes, kan het de werkkosten te verlagen als u recente claims toevertrouwt. U zal minder moeten betalen voor betere resultaten.

Verzamel duidelijke bewijsstukken

Het is noodzakelijk om alle informatie bij de hand hebben wanneer u uw klant aanschrijft of hem opbelt. Ook uw incassobureau zal alle informatie die u heeft nodig hebben. Zo niet, zal het bureau meer tijd moeten investeren om de zaak af te handelen. Bovendien zullen de incassomedewerkers bij het ontbreken van ondersteunende documenten zowel de schuldenaar als de crediteur – noodgedwongen – verschillende malen moeten contacteren, wat onnodig werk teweegbrengt voor iedereen.

Behandel geschillen

Het incassobureau verkiest ook claims zonder geschillen, aangezien twisten tijd vereisen om geanalyseerd en opgelost te worden. Er zijn minder geschillen wanneer uw proces goed doordacht en duidelijk gedocumenteerd is. Vandaar dat, als uw vorderingen ondersteund worden door duidelijk feitelijk bewijs, het incassobureau zijn prijs kan verlagen. Nogmaals, u betaalt minder voor betere resultaten.

Werk systematisch

In vele gevallen heeft een klant die niet betaalt gewoon behoefte aan professionele opvolging. Misschien heeft hij de factuur niet ontvangen. Misschien heeft hij/zij het te druk met andere zaken. Soms is de debiteur gewoon niet goed in administratie. Hem/haar aan de openstaande factuur herinneren is normaal en de debiteur weet dat. We hebben nog geen weet van een schuldenaar die de schuldeiser beticht voor de opvolging en het onderhoud van de communicatie betreffende onopgeloste openstaande facturen. Organiseer uzelf op een professionele en systematische manier.

Het uitbesteden van de vordering aan een incassobureau is onderdeel van deze professionele en systematische houding. Geen enkele TCM cliënt heeft ooit zijn/haar klant verloren als gevolg van de acties van TCM.

Analyseer resultaten

Verzamel al uw facturen in een spreadsheet. Sorteer ze per maand / jaar van de vervaldatum. Voer de bedragen in die betaald werden na 1, 2, 3, … maanden. Bereken percentages betaald na 1, 2, 3, … maanden en vat deze samen per maand / jaar vervaldag. Controleer of een nieuw beleid de cijfers doet verbeteren. Bepaal uw doelstellingen en pas het beleid aan.

Conclusie

Voorkom onbetaalde facturen zoveel mogelijk door de optimalisatie van de verkoop en de nazorg. Besteed betalingsherinneringen uit en voorzie uw incassobureau van alle informatie. Dit zal uw cash flow maximaliseren en de kosten die het incassobureau u aanrekent tot een minimum beperken. Meet de resultaten en pas uw systeem aan op basis van uw doelstellingen.

Wenst u meer details omtrent wat wij voor u kunnen betekenen? Surf dan naar onze website of contacteer ons!

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.