Glossarium

Incassokosten: “No cure, no pay”

“No cure, no pay”: Betaal in functie van het al dan niet innen van uw openstaande facturen

Dankzij het “no cure no pay” principe wordt een gelijkgesteld belang gecreëerd tussen twee partijen. Het incassobureau is resultaat plichtig ten aanzien van de klant. M.a.w., de crediteur dient slechts te betalen voor de geleverde service wanneer de dienst tot een goed einde is gebracht. TCM hanteert het no cure no pay principe, wat inhoudt dat u geen abonnement betaalt, noch geconfronteerd wordt met enige minimumvereiste of exclusiviteit.

 

Verloren kosten ontwijken

Advocaatkosten kunnen vaak oplopen, terwijl de kans op succes van de zaak niet gegarandeerd is. Dankzij het no cure no pay principe is er een resultaatsverplichting, in tegenstelling tot een inspanningsverplichting. Bij TCM garanderen we u dat er geen bijkomende kosten in rekening komen indien de zaak wordt verloren. Geen oplossing geen betaling. Voor jonge ondernemingen is het bijvoorbeeld niet denkbaar om met een financiële kater geconfronteerd te worden. Aan de hand van dit principe kunnen ook zij zoeken naar rechtvaardigheid en hun onbetaalde facturen laten innen.

 

Gerechtelijke stappen op basis van een no cure no fee zijn niet mogelijk

Laat u niet verleiden door advocaten en gerechtsdeurwaarders die hun acties aanbieden volgens het no cure no fee principe. Dit is namelijk illegaal omdat deze tarieven vastgelegd en van Openbare Orde zijn (hier kan dus niet van worden afgeweken).

Een vonnis (Burg. Leuven (11de k.), 24 juni 2011, Rol 11/688/A) meldt ons hoe gerechtsdeurwaarders schuldvorderingen van een ziekenhuis behandelden, waarbij noch de kosten van dagvaarding noch deze van uitvoering voor rekening van het ziekenhuis waren volgens het afgesproken contract. De rechter bepaalde dat de deurwaarder aan diens klant geen volledige of gedeeltelijke korting mocht toekennen, en dat deze bepalingen tevens van Openbare Orde waren. Vervolgens oordeelde de rechter dat alle overeenkomsten – die voorgaande beginsel ontkrachtten – onwettelijk zijn. Zulk contract kan dus niet gebruikt worden om de acties van de deurwaarder niet te betalen.

De klant heeft dus uiteindelijk alle kosten, die in feite zowel contractueel als gratis werden aangeboden, toch moeten dragen. Wees dus voorzichtig: deelnemen aan een illegale praktijk kan op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar op lange termijn zal u dit uiteindelijk veel meer kosten.

 

Drempelverlagende werking

De drempel voor mensen en bedrijven die hun recht niet zoeken omdat de advocaatkosten te hoog zijn, wordt verlaagd dankzij het no cure no pay principe. Interessant genoeg zijn het niet enkel de zwakste actoren die beroep doen op incassodiensten en het no cure no fee systeem. Zulk systeem wordt tevens gebruikt door multinationals en grote bedrijven omdat het kosten drukt en hen een grotere marge biedt voor herinvestering en groei. TCM is trots om zijn diensten aan te bieden aan zowel grote als kleinere crediteuren.

 

Objectieve beslissingen

Aangezien men dankzij het ‘no cure no fee’ principe niet betaalt voor nutteloze acties, houdt dit in dat er enkel acties ondernomen worden indien er verwacht wordt dat er een behoorlijk resultaat bereikt zal worden. Geen nutteloze brieven, telefoontjes, gerechtelijke stappen want deze zijn kosten die een “goede huisvader” vermijdt, tenzij nuttig geacht.

Dit is goed nieuws voor de crediteur, maar ook voor de debiteur. Geen van beide dient zich te focussen op zinloze communicatie. Ze kunnen beiden rekenen op gezond, zakelijk ondernemerschap. Niet alle onbetaalde facturen zijn uit slechte wil. Andere vorderingen kunnen het gevolg zijn van verschillende redenen, waaronder verkeerde levering of slechte solvabiliteit. Een redelijke en competente benadering van de vorderingen levert het beste resultaat.

 

Conclusie

Het no cure no fee principe zorgt er dus voor dat dure en soms onnodige procedures vermeden worden en objectieve beslissingen de opperhand hebben. Iedereen kan focussen op de kosten-batenanalyse en op gezond ondernemen.

TCM medewerkers focusen zich op tijdige en adequate acties met de bedoeling tot de best mogelijke oplossing te komen. Wij bieden onze klanten een op maat gemaakte service aan en we gaan discreet en transparant te werk.

 

Updated 10/10/2016

 

Zie ook https://www.tcm.be/nl/no-cure-no-fee-no-charge/

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.