juridische procedure

In slechts 1% van de gevallen dient TCM te opteren voor een gerechtelijke aanpak. Alvorens u een raming te geven van de succeskansen en de bijkomende kosten starten wij steeds met een solvabiliteitsanalyse.

U kan vervolgens vrij kiezen of u via TCM juridisch wenst te ageren.

 

Nationaal

TCM Belgium kan de juridische procedure voor u opvolgen via de huisadvocaat. De zaken die ons worden toevertrouwd, verschijnen doorgaans voor volgende rechtbanken: het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel.

Schema gerecht procedure

Het Vredegerecht behandelt B2C zaken tot doorgaans 2500 EUR. Wanneer de vordering minder is dan 1860 EUR, is er geen hoger beroep tegen de uitspraak mogelijk. Indien dit wel kan, gebeurt dit voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. De Rechtbank van Eerste Aanleg is bevoegd voor B2C vorderingen hoger dan 2500 EUR. Eventueel ook voor vorderingen van minder dan 2500 euro, maar dan kan de tegenpartij steeds aan de rechter vragen om het dossier toch door te sturen naar de vrederechter.

De Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor geschillen tussen handelaars (B2B), ongeacht het bedrag. Voor geschillen tot 2500 EUR kan geen hoger beroep worden aangetekend tegen de uitspraak.

Internationaal

Onze partners ter plaatse geven ons het voordeel op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving en ons te begeleiden doorheen juridische procedures in het buitenland. De nodige documenten, verjaringstermijnen, procedures,… verschillen namelijk van land tot land, zodat een gids niet overbodig is.