juridische procedure

In slechts 1% van de gevallen dient TCM te opteren voor een gerechtelijke aanpak. Alvorens u een raming te geven van de succeskansen en de bijkomende kosten starten wij steeds met een solvabiliteitsanalyse.

U kan vervolgens vrij kiezen of u via TCM juridisch wenst te ageren.

 

Nationaal

TCM Belgium kan de juridische procedure voor u opvolgen via de huisadvocaat. De zaken die ons worden toevertrouwd, verschijnen doorgaans voor volgende rechtbanken: het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Ondernemingsrechtbank.

Het Vredegerecht behandelt B2C zaken tot doorgaans 5000 EUR. Wanneer de vordering minder is dan 2000 EUR, is er geen hoger beroep tegen de uitspraak mogelijk. Indien dit wel kan, gebeurt dit voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. De Rechtbank van Eerste Aanleg is bevoegd voor B2C vorderingen hoger dan 2500 EUR. Eventueel ook voor vorderingen van minder dan 2500 euro, maar dan kan de tegenpartij steeds aan de rechter vragen om het dossier toch door te sturen naar de vrederechter.

De Ondernemingsrechtbank is bevoegd voor geschillen tussen handelaars (B2B), ongeacht het bedrag. Voor geschillen tot 2500 EUR kan geen hoger beroep worden aangetekend tegen de uitspraak.

Er bestaat sinds enkele jaren ook de buitengerechtelijke IOS procedure voor niet-betwiste B2B dossiers in Belgie (en bij uitbreiding voor crediteuren in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk met een BE vordering). Dit is een soort kortprocedure waarbij men snel een uitvoerbare titel kan bekomen, maar waarbij de procedure ook snel betwist kan worden.

.

Internationaal

Onze partners ter plaatse geven ons het voordeel op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving en ons te begeleiden doorheen juridische procedures in het buitenland. De nodige documenten, verjaringstermijnen, procedures,… verschillen namelijk van land tot land, zodat een gids niet overbodig is.