Incassotraject

Na het doorsturen van het dossier zal de aangewezen dossierbeheerder u een ontvangstbevestiging per mail toezenden. Onze invorderingsprocedure zal na inbreng van het dossier meteen van start gaan. De wet verplicht ons een verschil te maken tussen B2B (Business to Business) en B2C (Business to Consumers) dossiers.

(Nota: De beschreven algemene procedure kan variëren in functie van bepaalde omstandigheden of op vraag van onze klant.)

   B2C

Voor B2C-dossiers moet bij wet rekening gehouden worden met een wachttijd van 15 dagen na het versturen van onze eerste brief. Na deze periode trachten wij zo vlug mogelijk een minnelijke oplossing te bekomen via de interne acties, dit door rechtstreeks contact te zoeken met de debiteur via alle mogelijke kanalen (brief, mail, fax, telefoon, SMS…). Indien wij na een uiterlijke periode van 20 dagen geen contact kunnen leggen met de debiteur, zullen wij u voorstellen een bezoeker ter plaatse te sturen. Wanneer men niet zeker is van het adres, zullen we u voorstellen een adresopzoeking te verrichten. Indien tot slot ook het bezoek geen oplossing aanreikt kan u steeds opteren voor een juridische aanpak.

   B2B

Voor B2B-dossiers zijn wij niet wettelijk verplicht 15 dagen te wachten vooraleer wij verdere acties mogen ondernemen. Vanaf dag 1 worden alle mogelijke gegevens van de debiteur nagekeken: wij gaan na of deze nog correct zijn en of er verdere contactmogelijkheden beschikbaar zijn. Tevens onderzoeken we of er zich solvabiliteitsproblemen voordoen. Gezien het hier bij wet mogelijk is kort op de bal te spelen, zal in een zeer korte periode een globale indruk bekomen worden. Wanneer wij binnen de 9 dagen geen respons ontvangen, zullen we u voorstellen een bezoeker ter plaatse te sturen. Ook hier zal enkel na het bezoeken van uw debiteur de gerechterlijke weg als laatste alternatief aangeboden worden (1% van de claims).