Partnership 1616 België en TCM

Partnership 1616 België en TCM

1616.be heeft een mooi netwerk van gekwalificeerde Belgische ondernemers opgebouwd die zich ontfermen over renovatie-en bouwwerken.

BETALINGSGEDRAG TIJDENS DE COVID-MAATREGELEN PERIODE

Hoe hebben covid-maatregelen het betalingsgedrag van particulieren en bedrijven beïnvloed? We hebben de betalingen in 2020 vergeleken met voorgaande jaren.

 

Elementen van de analyse

 

De analyse richt zich op het deel van de vorderingen die een betaling registreren binnen 15 dagen na het versturen van de eerste brief van TCM aan de debiteur (steekproef:> 100.000 vorderingen). Dit resultaat wordt beïnvloed door:

 

 • Het gedrag van de schuldenaar, beïnvloed door diens motivatie en solvabiliteit;
 • De kenmerken van de vorderingen die ons door schuldeisers zijn toevertrouwd, waaronder in het bijzonder de ouderdom van de vorderingen, het bedrag, de activiteitensector en het verkoopproces;
 • De doeltreffendheid van onze inspanningen (behalve voor B2C).

 

Consumentengedrag

 

Binnen de B2C omgeving bevinden we ons in een ideale statistische situatie, waarin we de eerste 15 dagen na het verzenden van onze eerste brief (zoals wettelijk verplicht) geen actie ondernemen. Dit betekent dat elke betaling in deze periode alleen door deze brief is veroorzaakt. De kwaliteit van onze inspanningen op het gebied van telefonie, bezoeken en andere herinneringen, speelt daarom geen rol. We merken ook op dat de inhoud van onze brief de afgelopen 5 jaar niet significant is veranderd, afgezien van de introductie van een informatieve tekst over de GDPR in 2018 en een QR-code in 2020.

 

Andere elementen die de diversiteit van vorderingen bepalen blijven belangrijk (kenmerken van vorderingen en gedrag van debiteuren).

 

Onderstaande grafiek betreft de schulden van consumenten (B2C), woonachtig in België en met een schuld van minder dan € 500. De grafiek toont het percentage van deze schulden dat binnen de eerste 15 dagen na verzending van onze eerste brief is betaald.

 

Payments within 15 days TCM

 

 • Een eerste opmerking betreft de seizoensgebondenheid van betalingen: er lijkt geen maand gunstiger voor betaling te zijn dan een andere.
 • De volatiliteit van de resultaten is verrassend: we gaan van 5% (april 2016) naar 25% (augustus 2018). Dit kan ongetwijfeld gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat we B2C dossiers ontvangen met honderden of duizenden vorderingen van verschillende leeftijden en sectoren van activiteit. Het is de invloed van de kenmerken van de schuldeiser op het incassoproces.
 • De betalingen waren talrijker in 2019 en 2020 (voor de twee jaren samen een gemiddelde van 16% in totaal) dan in voorgaande jaren.
 • Er was geen degradatie in 2020 te bemerken.
 • De trends blijven vergelijkbaar wanneer we de steekproef verkleinen naar de verschillende bedrijfstakken.
 • De trends zijn gelijkaardig wanneer we het geïnde percentage meten in waarde in plaats van in aantal vorderingen.
 • Voor schulden boven € 500 neemt de volatiliteit van de resultaten toe naarmate het bedrag stijgt, en nemen de percentages ‘betaald binnen 15 dagen na de eerste brief’ af. Maar 2020 behoudt zijn goede scores in vergelijking met voorgaande jaren.

 

Zakelijk gedrag

 

In B2B herinneren we de debiteur sneller aan de openstaande schuld (3 dagen na verzending van de brief). Daarnaast wordt een eerste brief vaak voorafgegaan door een e-mail. Dus, in tegenstelling tot de resultaten “<15 dagen” van B2C, hangt het B2B-resultaat wel degelijk ook af van onze herlanceringen (uitgaande telefoons, enz.).

 

Hierdoor innen we veel meer binnen de eerste 15 dagen na onze interventies. In 2020 werden 41% van de B2B vorderingen met betaling binnen die periode geregistreerd (40% in 2019), d.w.z. meer dan het dubbele van de B2C-resultaten met dezelfde criteria (België, <€ 500).

 

Voor het overige is er minder volatiliteit in B2B dan in B2C, wat ongetwijfeld te wijten is aan het feit dat B2B-vorderingen ons niet worden toevertrouwd door gegroepeerde bestanden van duizenden vorderingen, maar eerder continu, dagelijks.

 

We merken ook op dat, net als bij B2C, de jaren 2019-2020 in B2B beter zijn dan in voorgaande jaren (dat wil zeggen dat er meer gevallen zijn met betaling, vooral binnen de eerste 15 dagen).

 

Voor grote claims

 

We ontvingen enkele vorderingen hoger dan 1 miljoen euro, gevolgd door een toenemend aantal naarmate de grootte van het dossier verkleinde. Het merendeel van de vorderingen boven de 50.000 euro betreft B2B dossiers.

 

Statistische analyses zijn minder relevant voor vorderingen boven 10.000 EUR omdat ze niet enkel kleiner zijn in aantal, maar er ook meer variatie is in de oorzaken van niet-betaling, vooral voor B2B.

 

Ook beheren wij vorderingen op debiteuren in het buitenland. Dit is een van onze specialiteiten! Ook hier zijn de statistische analyses complexer vanwege de specifieke situaties in de verschillende betrokken landen.

 

Conclusie

 

Ons vorige artikel toonde aan dat we in 2020 een volume aan nieuwe B2B vorderingen wisten te behouden dat gelijk was aan voorgaande jaren, maar dat we een scherpe daling in B2C vorderingen boekten.

 

Uit de analyse van dit artikel blijkt dat het betaalgedrag in 2020 vergelijkbaar is met 2019, en dat deze twee jaren een stuk beter zijn dan 2016-2018. Dit geldt voor zowel B2C als B2B.

 

De oorzaken van deze bevinding kunnen zijn dat:

 

 • De economische ondersteuningsmaatregelen de effecten van de lockdown maatregelen met succes hebben bestreden.
 • De groei in sommige sectoren uiteindelijk de ineenstorting van andere sectoren compenseerde.
 • Schuldeisers in 2020 voorzichtiger zijn geweest.

 

We zullen deze analyse over een jaar opnieuw doen om te zien hoe de situatie zich in 2021 zal ontwikkeld hebben.

 

Heeft u vragen: neem gerust contact met ons op!

BETALINGSGEDRAG TIJDENS DE COVID-MAATREGELEN PERIODE

Hoe hebben covid-maatregelen het betalingsgedrag van particulieren en bedrijven beïnvloed? We hebben de betalingen in 2020 vergeleken met voorgaande jaren.

 

Elementen van de analyse

 

De analyse richt zich op het deel van de vorderingen die een betaling registreren binnen 15 dagen na het versturen van de eerste brief van TCM aan de debiteur (steekproef:> 100.000 vorderingen). Dit resultaat wordt beïnvloed door:

 

 • Het gedrag van de schuldenaar, beïnvloed door diens motivatie en solvabiliteit;
 • De kenmerken van de vorderingen die ons door schuldeisers zijn toevertrouwd, waaronder in het bijzonder de ouderdom van de vorderingen, het bedrag, de activiteitensector en het verkoopproces;
 • De doeltreffendheid van onze inspanningen (behalve voor B2C).

 

Consumentengedrag

 

Binnen de B2C omgeving bevinden we ons in een ideale statistische situatie, waarin we de eerste 15 dagen na het verzenden van onze eerste brief (zoals wettelijk verplicht) geen actie ondernemen. Dit betekent dat elke betaling in deze periode alleen door deze brief is veroorzaakt. De kwaliteit van onze inspanningen op het gebied van telefonie, bezoeken en andere herinneringen, speelt daarom geen rol. We merken ook op dat de inhoud van onze brief de afgelopen 5 jaar niet significant is veranderd, afgezien van de introductie van een informatieve tekst over de GDPR in 2018 en een QR-code in 2020.

 

Andere elementen die de diversiteit van vorderingen bepalen blijven belangrijk (kenmerken van vorderingen en gedrag van debiteuren).

 

Onderstaande grafiek betreft de schulden van consumenten (B2C), woonachtig in België en met een schuld van minder dan € 500. De grafiek toont het percentage van deze schulden dat binnen de eerste 15 dagen na verzending van onze eerste brief is betaald.

 

Payments within 15 days TCM

 

 • Een eerste opmerking betreft de seizoensgebondenheid van betalingen: er lijkt geen maand gunstiger voor betaling te zijn dan een andere.
 • De volatiliteit van de resultaten is verrassend: we gaan van 5% (april 2016) naar 25% (augustus 2018). Dit kan ongetwijfeld gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat we B2C dossiers ontvangen met honderden of duizenden vorderingen van verschillende leeftijden en sectoren van activiteit. Het is de invloed van de kenmerken van de schuldeiser op het incassoproces.
 • De betalingen waren talrijker in 2019 en 2020 (voor de twee jaren samen een gemiddelde van 16% in totaal) dan in voorgaande jaren.
 • Er was geen degradatie in 2020 te bemerken.
 • De trends blijven vergelijkbaar wanneer we de steekproef verkleinen naar de verschillende bedrijfstakken.
 • De trends zijn gelijkaardig wanneer we het geïnde percentage meten in waarde in plaats van in aantal vorderingen.
 • Voor schulden boven € 500 neemt de volatiliteit van de resultaten toe naarmate het bedrag stijgt, en nemen de percentages ‘betaald binnen 15 dagen na de eerste brief’ af. Maar 2020 behoudt zijn goede scores in vergelijking met voorgaande jaren.

 

Zakelijk gedrag

 

In B2B herinneren we de debiteur sneller aan de openstaande schuld (3 dagen na verzending van de brief). Daarnaast wordt een eerste brief vaak voorafgegaan door een e-mail. Dus, in tegenstelling tot de resultaten “<15 dagen” van B2C, hangt het B2B-resultaat wel degelijk ook af van onze herlanceringen (uitgaande telefoons, enz.).

 

Hierdoor innen we veel meer binnen de eerste 15 dagen na onze interventies. In 2020 werden 41% van de B2B vorderingen met betaling binnen die periode geregistreerd (40% in 2019), d.w.z. meer dan het dubbele van de B2C-resultaten met dezelfde criteria (België, <€ 500).

 

Voor het overige is er minder volatiliteit in B2B dan in B2C, wat ongetwijfeld te wijten is aan het feit dat B2B-vorderingen ons niet worden toevertrouwd door gegroepeerde bestanden van duizenden vorderingen, maar eerder continu, dagelijks.

 

We merken ook op dat, net als bij B2C, de jaren 2019-2020 in B2B beter zijn dan in voorgaande jaren (dat wil zeggen dat er meer gevallen zijn met betaling, vooral binnen de eerste 15 dagen).

 

Voor grote claims

 

We ontvingen enkele vorderingen hoger dan 1 miljoen euro, gevolgd door een toenemend aantal naarmate de grootte van het dossier verkleinde. Het merendeel van de vorderingen boven de 50.000 euro betreft B2B dossiers.

 

Statistische analyses zijn minder relevant voor vorderingen boven 10.000 EUR omdat ze niet enkel kleiner zijn in aantal, maar er ook meer variatie is in de oorzaken van niet-betaling, vooral voor B2B.

 

Ook beheren wij vorderingen op debiteuren in het buitenland. Dit is een van onze specialiteiten! Ook hier zijn de statistische analyses complexer vanwege de specifieke situaties in de verschillende betrokken landen.

 

Conclusie

 

Ons vorige artikel toonde aan dat we in 2020 een volume aan nieuwe B2B vorderingen wisten te behouden dat gelijk was aan voorgaande jaren, maar dat we een scherpe daling in B2C vorderingen boekten.

 

Uit de analyse van dit artikel blijkt dat het betaalgedrag in 2020 vergelijkbaar is met 2019, en dat deze twee jaren een stuk beter zijn dan 2016-2018. Dit geldt voor zowel B2C als B2B.

 

De oorzaken van deze bevinding kunnen zijn dat:

 

 • De economische ondersteuningsmaatregelen de effecten van de lockdown maatregelen met succes hebben bestreden.
 • De groei in sommige sectoren uiteindelijk de ineenstorting van andere sectoren compenseerde.
 • Schuldeisers in 2020 voorzichtiger zijn geweest.

 

We zullen deze analyse over een jaar opnieuw doen om te zien hoe de situatie zich in 2021 zal ontwikkeld hebben.

 

Heeft u vragen: neem gerust contact met ons op!

Partnership 1616 België en TCM

Partnership 1616 België en TCM

1616.be heeft een mooi netwerk van gekwalificeerde Belgische ondernemers opgebouwd die zich ontfermen over renovatie-en bouwwerken.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.