News

5 redenen om facturen op tijd te betalen

Paid stamp

Het gebeurt elke dag en bij iedereen. Er zijn vaak meerdere redenen om een factuur niet te betalen. Vergeten, verloren, niet genoeg geld, een geschil of gewoon een resolute weigering. Wat men misschien niet zo goed beseft, is dat een dergelijke wanbetaling reële gevolgen heeft voor de persoon die het bedrag van de factuur zou moeten ontvangen. TCM geeft u 5 redenen om uw facturen op tijd te betalen.

 

Vermijd vermeerderingen

Een logische reden om tijdig facturen te betalen, is het vermijden van extra kosten die bij het oorspronkelijk gefactureerde bedrag komen. De meeste handelaars en bedrijven bereiden zich immers voor op wanbetalers en kunnen verwijlinteresten met variabele interestvoeten en forfaitaire bedragen opnemen in het contract (boetebeding). Bovendien bestaat er ook een zogenaamde wettelijke interestvoet die wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze interestvoet is voor 2018 vastgelegd op 2% per jaar voor burgerlijke zaken tussen natuurlijke en rechtspersonen en voor transacties tussen particulieren en handelaars (BS 11/1/2018). Voor het eerste trimester van 2018 bedraagt hij voor handelstransacties 8% per jaar (BS 24/1/2018).

Bouw een commerciële vertrouwensrelatie op

Facturen betalen binnen de voorgeschreven termijnen is wellicht de beste manier om vreedzame handelsrelaties te onderhouden. Een vertrouwensrelatie met uw partner kan zeer nuttig zijn op lange termijn. Bovendien is het belangrijk om in uw achterhoofd te houden dat uw leverancier zelf ook geconfronteerd kan worden met financiële problemen.

Vergeet trouwens ook niet dat die commerciële relaties een belangrijke impact hebben op het behoud van uw reputatie. Facturen tijdig betalen is een teken van stabiliteit, eerlijkheid en financiële soliditeit. Leveranciers zijn eerder geneigd om kortingen te geven aan klanten die correct betalen.

Wanbetaling is duur

Het stond al eerder in dit artikel: wanbetaling kost geld aan de schuldenaars, maar ook en vooral aan de schuldeisers! Een bedrijf dat wordt geconfronteerd met een heleboel onbetaalde facturen ziet zijn liquide middelen afnemen en riskeert op zijn beurt om voorziene kosten zoals facturen van de eigen leveranciers of de lonen van de werknemers niet meer te kunnen betalen. Een dergelijke situatie kan soms zelfs leiden tot de regelrechte faling van een onderneming. Wanbetaling kan al snel een sneeuwbaleffect teweegbrengen waar niemand baat bij heeft.

Daar komt nog bij dat de procedures die de personen of bedrijven die te maken krijgen met onbetaalde facturen opstarten om hun geld terug te krijgen, uiteraard een prijs hebben.

U wordt gedwongen om te betalen

Als u geen geldige redenen hebt of geen redenen die de leverancier aanvaardt, dan wordt u gedwongen om de rekening alsnog te betalen. Maak u geen illusies, want de schuldeiser wil het aan hem verschuldigde geld terugkrijgen en zal de zaak hoogstwaarschijnlijk niet loslaten. Bovendien bestaan er heel wat procedures voor het innen van schuldvorderingen. Daar zijn kosten aan verbonden, maar ze zetten een schuldenaar wel aan om te betalen.

Bij TCM wordt trouwens 50% van de onbetaalde facturen opgelost en in 99% van de gevallen gebeurt dat zonder tussenkomst van de rechtbank.

U wilt zelf ook niet te laat betaald worden

Tot slot komt uiteraard ook het ethische aspect ter sprake. Als u een dienst of goed verkoopt aan om het even wie, dan wil u uiteraard zelf op tijd betaald worden. Dat lijkt logisch voor u en dat is het ook voor uw leverancier.

Kortom, u hebt het begrepen, er zijn evenveel redenen om een factuur te betalen dan er redenen bestaan om ze niet te betalen. Maar één ding is zeker, om voor uzelf (en voor uw schuldeiser) mogelijk ernstige en dure problemen, kosten en extra stappen te vermijden, is de tijdige betaling van uw factuur vaak de gemakkelijkste oplossing.

5 redenen om facturen op tijd te betalen

Paid stamp

Het gebeurt elke dag en bij iedereen. Er zijn vaak meerdere redenen om een factuur niet te betalen. Vergeten, verloren, niet genoeg geld, een geschil of gewoon een resolute weigering. Wat men misschien niet zo goed beseft, is dat een dergelijke wanbetaling reële gevolgen heeft voor de persoon die het bedrag van de factuur zou moeten ontvangen. TCM geeft u 5 redenen om uw facturen op tijd te betalen.

 

Vermijd vermeerderingen

Een logische reden om tijdig facturen te betalen, is het vermijden van extra kosten die bij het oorspronkelijk gefactureerde bedrag komen. De meeste handelaars en bedrijven bereiden zich immers voor op wanbetalers en kunnen verwijlinteresten met variabele interestvoeten en forfaitaire bedragen opnemen in het contract (boetebeding). Bovendien bestaat er ook een zogenaamde wettelijke interestvoet die wordt bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze interestvoet is voor 2018 vastgelegd op 2% per jaar voor burgerlijke zaken tussen natuurlijke en rechtspersonen en voor transacties tussen particulieren en handelaars (BS 11/1/2018). Voor het eerste trimester van 2018 bedraagt hij voor handelstransacties 8% per jaar (BS 24/1/2018).

Bouw een commerciële vertrouwensrelatie op

Facturen betalen binnen de voorgeschreven termijnen is wellicht de beste manier om vreedzame handelsrelaties te onderhouden. Een vertrouwensrelatie met uw partner kan zeer nuttig zijn op lange termijn. Bovendien is het belangrijk om in uw achterhoofd te houden dat uw leverancier zelf ook geconfronteerd kan worden met financiële problemen.

Vergeet trouwens ook niet dat die commerciële relaties een belangrijke impact hebben op het behoud van uw reputatie. Facturen tijdig betalen is een teken van stabiliteit, eerlijkheid en financiële soliditeit. Leveranciers zijn eerder geneigd om kortingen te geven aan klanten die correct betalen.

Wanbetaling is duur

Het stond al eerder in dit artikel: wanbetaling kost geld aan de schuldenaars, maar ook en vooral aan de schuldeisers! Een bedrijf dat wordt geconfronteerd met een heleboel onbetaalde facturen ziet zijn liquide middelen afnemen en riskeert op zijn beurt om voorziene kosten zoals facturen van de eigen leveranciers of de lonen van de werknemers niet meer te kunnen betalen. Een dergelijke situatie kan soms zelfs leiden tot de regelrechte faling van een onderneming. Wanbetaling kan al snel een sneeuwbaleffect teweegbrengen waar niemand baat bij heeft.

Daar komt nog bij dat de procedures die de personen of bedrijven die te maken krijgen met onbetaalde facturen opstarten om hun geld terug te krijgen, uiteraard een prijs hebben.

U wordt gedwongen om te betalen

Als u geen geldige redenen hebt of geen redenen die de leverancier aanvaardt, dan wordt u gedwongen om de rekening alsnog te betalen. Maak u geen illusies, want de schuldeiser wil het aan hem verschuldigde geld terugkrijgen en zal de zaak hoogstwaarschijnlijk niet loslaten. Bovendien bestaan er heel wat procedures voor het innen van schuldvorderingen. Daar zijn kosten aan verbonden, maar ze zetten een schuldenaar wel aan om te betalen.

Bij TCM wordt trouwens 50% van de onbetaalde facturen opgelost en in 99% van de gevallen gebeurt dat zonder tussenkomst van de rechtbank.

U wilt zelf ook niet te laat betaald worden

Tot slot komt uiteraard ook het ethische aspect ter sprake. Als u een dienst of goed verkoopt aan om het even wie, dan wil u uiteraard zelf op tijd betaald worden. Dat lijkt logisch voor u en dat is het ook voor uw leverancier.

Kortom, u hebt het begrepen, er zijn evenveel redenen om een factuur te betalen dan er redenen bestaan om ze niet te betalen. Maar één ding is zeker, om voor uzelf (en voor uw schuldeiser) mogelijk ernstige en dure problemen, kosten en extra stappen te vermijden, is de tijdige betaling van uw factuur vaak de gemakkelijkste oplossing.

News