Glossarium

Schuldenaar

Een schuldenaar is een natuurlijke of rechtspersoon die iets verschuldigd is aan iemand anders, de zogenaamde schuldeiser. In het geval van schuldvorderingen betreft die schuld een geldsom. De schuldenaar is dus tegenover zijn schuldeiser verplicht om die geldsom, de schuld, terug te betalen.

 

Updated 15/11/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.