News

Invordering van schulden in Argentinië

Argentina flag debt collectionTijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de TCM Group van 14 tot 18 mei in Buenos Aires wordt de focus gelegd op de invordering van schulden in Argentinië. Eduardo Vazquez, CEO van Sintesis (TCM Argentinië), geeft ons enkele details uit de eerste hand.

 

 

 

 

Reglementering van de inning van particuliere schulden

Incassopraktijken zijn in ons land niet wettelijk geregeld, maar we moeten ons wel houden aan de burgerlijke – en handelswet van de Argentijnse Republiek. Daarnaast doet Sintesis al meer dan twintig jaar aan incasso, waarbij de medewerkers een intern beleid en procedures volgen die gebaseerd zijn op integriteit en eerlijkheid.

De vertrouwelijkheid tegenover klanten en schuldenaars moet zeker worden benadrukt. Wij zijn in dat opzicht gebonden aan de wet op de gegevensbescherming, maar we mogen buitenlandse handelsschulden wel melden aan onze nationale kredietbureaus.

 • In ons land is het verboden om de uitstaande schuld die wordt overgedragen voor incasso te vermeerderen met een commissieloon.
 • We mogen voor een schuldendossier alleen een vergoeding/kosten vragen in het kader van een rechtszaak, waarbij die vergoedingen door de rechtbank worden bepaald.
 • Tot slot bestaan er in Argentinië geen culturele of religieuze voorschriften die het incassoproces kunnen beïnvloeden.

 

Reglementering van de inning van b2b-schulden

De inning van B2Bschulden is in Argentinië niet aan specifieke regels onderworpen. Incasseerders zijn natuurlijk gebonden aan de bepalingen van de verschillende Argentijnse wetten, maar voor incassoactiviteiten zijn geen specifieke voorschriften geformuleerd.

Desondanks pakken onze medewerkers elke vordering op een gepersonaliseerde manier aan, conform ons interne beleid en procedures. Alle documenten die door klanten aan ons worden bezorgd, worden door onze medewerkers bestudeerd vooraleer een eerste contact wordt gelegd. Onze medewerkers begrijpen hoe bedrijven werken en welke rol contracten spelen (ook verkooporders, bestelbonnen, facturen, toestemming voor het terugzenden van goederen, kortingen, wetten rond omzetbelasting, vervoers- en verzendingskosten, terugzendingen en het bijbehorende beleid, en andere algemene contractuele bepalingen) bij de aanpak van internationale zaken. Onze medewerkers krijgen een zorgvuldige opleiding om elk geval apart te analyseren en eerlijke onderhandelingen te voeren over de incassoprocedure.

 

Incassokosten en interesten

Argentinië heeft geen instanties die de regels voor incassoprocedures buiten de rechtbank bepalen.

Bij procedures waarbij schulden worden beheerd zonder tussenkomst van de rechtbank wordt eerst het hoofdbedrag van de uitstaande factuur gevorderd, hoewel ook andere beheerskosten en interesten inbegrepen kunnen zijn.

Er moet altijd een onderscheid worden gemaakt tussen interesten en incassokosten, die indien mogelijk allebei bij een vervallen factuur moeten worden geteld.

Incassokosten zijn doorgaans een percentage van het uitstaande bedrag van een schuld en dekken de loonkosten en de kosten die externe incasseerders maken wanneer de incassoprocedure buiten de rechtbank plaatsvindt.

Als vooraf tussen de partijen geen incassokosten zijn overeengekomen, dan zou gerechtelijk incassobeheer de enige methode zijn.

Als in de vordering interesten zijn opgenomen, volgen we bij gebrek aan een bestaande regeling de regels van de Banco de la Nación Argentina, een overheidsinstantie die de interesten bepaalt in juridische zaken.

Als de schuldeiser de interestvoet niet aanvaardt of als de schuldenaar die niet erkent, dan kunnen de interesten alleen worden geïnd via een gerechtelijke procedure.

 

Tips voor succes

We passen de volgende goede praktijken toe voor een succesvol incassobeheer:

 • Een positieve houding bij de aanpak van een incasso-opdracht.
 • Voorbereiding en onderzoek met betrekking tot de schuldenaar.
 • De kracht van communicatie. Dat is voor ons een instrument met overtuigingskracht.
 • Voortdurende observatie en evaluatie van de acties en reacties in de dossiers die we beheren.
 • Creativiteit en volharding.

Het bedrijf TCM Argentinië (Sintesis Ltd. ) houdt zich al sinds 1962 bezig met internationale incassoactiviteiten. Sinds 1999 zijn we onderdeel en aandeelhouder van de TCM Group International.

In juni 2009 kreeg Sintesis de kwaliteitscertificering ISO 9001:2008 voor zijn NATIONALE EN INTERNATIONALE KREDIETRAPPORTEN VAN BEDRIJVEN en zijn NATIONALE EN INTERNATIONALE INCASSODIENSTEN. Het bedrijf wordt door het bureau National Economic Census gekwalificeerd als een “onderneming voor het maken van kredietrapporten van bedrijven en voor nationale en internationale incassodiensten” en mag daarom incassocertificaten uitreiken voor de centrale bank van Argentinië.

We delen onze activiteiten op in twee categorieën: de opdrachten voor incassobeheer die we zelf uitvoeren en de opdrachten die we uitbesteden maar waarop we wel toezicht blijven houden.

We werken altijd volgens het principe NO CURE, NO PAY. We factureren met andere woorden alleen de bedragen die we daadwerkelijk kunnen innen, dus alle of een deel van de in totaal gevorderde bedragen.

Invordering van schulden in Argentinië

Argentina flag debt collectionTijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de TCM Group van 14 tot 18 mei in Buenos Aires wordt de focus gelegd op de invordering van schulden in Argentinië. Eduardo Vazquez, CEO van Sintesis (TCM Argentinië), geeft ons enkele details uit de eerste hand.

 

 

 

 

Reglementering van de inning van particuliere schulden

Incassopraktijken zijn in ons land niet wettelijk geregeld, maar we moeten ons wel houden aan de burgerlijke – en handelswet van de Argentijnse Republiek. Daarnaast doet Sintesis al meer dan twintig jaar aan incasso, waarbij de medewerkers een intern beleid en procedures volgen die gebaseerd zijn op integriteit en eerlijkheid.

De vertrouwelijkheid tegenover klanten en schuldenaars moet zeker worden benadrukt. Wij zijn in dat opzicht gebonden aan de wet op de gegevensbescherming, maar we mogen buitenlandse handelsschulden wel melden aan onze nationale kredietbureaus.

 • In ons land is het verboden om de uitstaande schuld die wordt overgedragen voor incasso te vermeerderen met een commissieloon.
 • We mogen voor een schuldendossier alleen een vergoeding/kosten vragen in het kader van een rechtszaak, waarbij die vergoedingen door de rechtbank worden bepaald.
 • Tot slot bestaan er in Argentinië geen culturele of religieuze voorschriften die het incassoproces kunnen beïnvloeden.

 

Reglementering van de inning van b2b-schulden

De inning van B2Bschulden is in Argentinië niet aan specifieke regels onderworpen. Incasseerders zijn natuurlijk gebonden aan de bepalingen van de verschillende Argentijnse wetten, maar voor incassoactiviteiten zijn geen specifieke voorschriften geformuleerd.

Desondanks pakken onze medewerkers elke vordering op een gepersonaliseerde manier aan, conform ons interne beleid en procedures. Alle documenten die door klanten aan ons worden bezorgd, worden door onze medewerkers bestudeerd vooraleer een eerste contact wordt gelegd. Onze medewerkers begrijpen hoe bedrijven werken en welke rol contracten spelen (ook verkooporders, bestelbonnen, facturen, toestemming voor het terugzenden van goederen, kortingen, wetten rond omzetbelasting, vervoers- en verzendingskosten, terugzendingen en het bijbehorende beleid, en andere algemene contractuele bepalingen) bij de aanpak van internationale zaken. Onze medewerkers krijgen een zorgvuldige opleiding om elk geval apart te analyseren en eerlijke onderhandelingen te voeren over de incassoprocedure.

 

Incassokosten en interesten

Argentinië heeft geen instanties die de regels voor incassoprocedures buiten de rechtbank bepalen.

Bij procedures waarbij schulden worden beheerd zonder tussenkomst van de rechtbank wordt eerst het hoofdbedrag van de uitstaande factuur gevorderd, hoewel ook andere beheerskosten en interesten inbegrepen kunnen zijn.

Er moet altijd een onderscheid worden gemaakt tussen interesten en incassokosten, die indien mogelijk allebei bij een vervallen factuur moeten worden geteld.

Incassokosten zijn doorgaans een percentage van het uitstaande bedrag van een schuld en dekken de loonkosten en de kosten die externe incasseerders maken wanneer de incassoprocedure buiten de rechtbank plaatsvindt.

Als vooraf tussen de partijen geen incassokosten zijn overeengekomen, dan zou gerechtelijk incassobeheer de enige methode zijn.

Als in de vordering interesten zijn opgenomen, volgen we bij gebrek aan een bestaande regeling de regels van de Banco de la Nación Argentina, een overheidsinstantie die de interesten bepaalt in juridische zaken.

Als de schuldeiser de interestvoet niet aanvaardt of als de schuldenaar die niet erkent, dan kunnen de interesten alleen worden geïnd via een gerechtelijke procedure.

 

Tips voor succes

We passen de volgende goede praktijken toe voor een succesvol incassobeheer:

 • Een positieve houding bij de aanpak van een incasso-opdracht.
 • Voorbereiding en onderzoek met betrekking tot de schuldenaar.
 • De kracht van communicatie. Dat is voor ons een instrument met overtuigingskracht.
 • Voortdurende observatie en evaluatie van de acties en reacties in de dossiers die we beheren.
 • Creativiteit en volharding.

Het bedrijf TCM Argentinië (Sintesis Ltd. ) houdt zich al sinds 1962 bezig met internationale incassoactiviteiten. Sinds 1999 zijn we onderdeel en aandeelhouder van de TCM Group International.

In juni 2009 kreeg Sintesis de kwaliteitscertificering ISO 9001:2008 voor zijn NATIONALE EN INTERNATIONALE KREDIETRAPPORTEN VAN BEDRIJVEN en zijn NATIONALE EN INTERNATIONALE INCASSODIENSTEN. Het bedrijf wordt door het bureau National Economic Census gekwalificeerd als een “onderneming voor het maken van kredietrapporten van bedrijven en voor nationale en internationale incassodiensten” en mag daarom incassocertificaten uitreiken voor de centrale bank van Argentinië.

We delen onze activiteiten op in twee categorieën: de opdrachten voor incassobeheer die we zelf uitvoeren en de opdrachten die we uitbesteden maar waarop we wel toezicht blijven houden.

We werken altijd volgens het principe NO CURE, NO PAY. We factureren met andere woorden alleen de bedragen die we daadwerkelijk kunnen innen, dus alle of een deel van de in totaal gevorderde bedragen.

News