Glossarium

Tweezijdige rechtshandeling

Een tweezijdige rechtshandeling is een rechtshandeling waarvoor twee afzonderlijke partijen samen hun wil moeten uiten om te kunnen bestaan (contract …). Opgelet, een eenzijdige rechtshandeling mag niet worden verward met een eenzijdig contract, waarvoor twee partijen hun wil moeten openbaren terwijl aan slechts één partij verplichtingen worden opgelegd.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.