Glossarium

Solvabiliteitsonderzoek

Het is van essentieel belang voor ondernemingen die goederen en diensten verkopen te weten of de klant het financieel engagement, m.a.w. zijn verplichting tot betalen, kan inlossen. De solvabiliteit is een evaluatie van de capaciteit van een persoon of bedrijf tot het vervullen van financiële verplichtingen waarmee hij wordt geconfronteerd.

Voor een persoon wordt dit gebaseerd op de activa (bijvoorbeeld, zijn/haar huis plus andere onroerende goederen) min de aansprakelijkheid (bijvoorbeeld een hypotheek) en de recurrente inkomsten. In België (en in de EU) beperken privacy wetten de toegang tot een deel van die gegevens.

Voor een bedrijf, wordt dit gebaseerd op de analyse van de jaarrekeningen. Uiteraard is het van cruciaal belang dat de geloofwaardigheid van de jaarrekeningen eerst wordt beoordeelt. In België moeten jaarrekening gepubliceerd worden bij de Balanscentrale van Nationale Bank.

Er zijn verschillende professionele aanbieders van kredietstatus rapporten. Het is een essentieel onderdeel van een succesvolle handel om de analyse van kredietwaardigheid van de cliënten te systematiseren.

 

Updated 19/12/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.